Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Σκέψεις διὰ τὴν εἴσοδόν μας εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην ΤεσσαρακοστήνΜΕ ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς τελειώνει ἡ προπαρασκευαστικὴ περίοδος τοῦ Ἁγίου Τριωδίου.
Τὴν Καθαρὰ Δευτέρα εἰσερχόμαστε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στὴν ἱερότερη καὶ κατανυκτικότερη περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας. Καλούμαστε ὡς ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ διανύσουμε τὸ προσωπικό μας νοητὸ στάδιο καὶ νὰ κάνουμε τὸ δικό μας πνευματικὸ ἀγώνα. Νὰ βάλλουμε στόχους πνευματικῆς κάθαρσης καὶ νίψης αὐτὴ τὴν εὐλογημένη περίοδο. Νὰ ἀλλάξουμε πορεία στὴ ζωή μας, ἀφήνοντας τὸν εὐρύχωρο καὶ εὔκολο δρόμο τοῦ πτωτικοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια καὶ στὴν καταστροφή. Νὰ πάρουμε τὸν δύσβατο, ἀνηφορικὸ καὶ ἐπίπονο δρόμο τῆς ἀρετῆς, τὸν ὁποῖο μᾶς ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία μας, καὶ ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στὸν ἁγιασμό, τὴ σωτηρία καὶ τὴν κατὰ χάριν θέωση. Μόνο ἔτσι θὰ φτάσουμε νὰ προσκυνήσουμε θεοπρεπῶς τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἑορτάσουμε, ὅπως Ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ τὴ λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του.

Ἰδοὺ λοιπὸν ἀδελφοί μας «ἡ πύλη τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται», γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸ νοητὸ στάδιο, νὰ «τρέξουμε» τὸν προσωπικό μας ἀγώνα καὶ νὰ πάρουμε τὸ «ἔπαθλο» ποὺ θὰ εἶναι ἀντάξιο τοῦ ἀγώνα μας!
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου