Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Η Εορτή της Μεταμορφώσεως (6 Αυγούστου)

Νικόλαος Γεωργαντώνης
θεολόγος - ιεροψάλτης

"Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου, τὴν δόξαν σου καθὼς ἠδύναντο· λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα δόξα σοι." 


Όπως μας διηγούνται οι Εὐαγγελιστές, Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς πῆρε τοὺς μαθητὲς Πέτρο, Ἰωάννη καὶ  Ἰάκωβο καὶ ἀνέβηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.  
Οἱ τρεῖς μαθητές Τουκουρασμένοι ἀπὸ τὴ δύσκολη ἀνάβαση στὸ όρος Θαβὼρ καὶ ἐνῷ έκατσαν να ξεκουραστοῦνἔπεσαν σὲ βαθὺ ὕπνοὍταν, ξύπνησαν, είδαν ένα ἐξαίσιο θέαμα

Τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου έλαμπε σὰν τὸν ἥλιο, καὶ τὰ ρούχα Του ἦταν λευκὰ σὰν τὸ φῶς. Δίπλα Του ήταν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας.

Ἀφοῦ οἱ μαθητὲς συνῆλθαν λίγο οι μαθητές,   Πέτρος, θέλοντας νὰ διατηρήσει αὐτὴ τη ουράνια κατάσταση, είπε να στήσουν τρεῖς σκηνές. Μία γιὰ τὸν Κύριο, μία γιὰ τὸ Μωϋσῆ καὶ μία γιὰ τὸν Ἠλία. Πρὶν τελειώσει τὴν φράση του όμως ᾖλθε σύννεφο ποὺ τοὺς σκέπασε καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὸ ἀκούστηκε φωνὴ ποὺ ἔλεγε: «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε». Δηλαδή, Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ποὺ τὸν ἔστειλα γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος. Αὐτὸν νὰ ἀκοῦτε.

            Αυτό πρέπει να κάνουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρέπει να υπακούμε στο θέλημα του Θεού και να ακολουθούμε το παράδειγμά τω Αγίων. Το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, οφείλεται στο ότι εμείς ξεφύγαμε από αυτό το δρόμο και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Όπως στην παραβολή του Ασώτου, φύγαμε από τον Πατέρα μας, παραπλανόμαστε και είμαστε χαμένοι. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα της μετανοίας του για να έρθουμε πίσω στο δρόμο προς τον Θεό. Ας συντονιστούμε στην συχνότητα του Θεού και η κατάσταση θα βελτιωθεί! 

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου