Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Προ της Υψώσεως


Νικόλαος Γεωργαντώνης

θεολόγος

 

Πρωτότυπο Κείμενο:

«Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα 6:11-18

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοί δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.»

 

Μετάφραση:

«Κοιτάξετε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι,  Όσοι θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους (όσοι θέλουν να φανούν σπουδαίοι) επιδεικνύοντας κατόρθωμα στη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεσθε, μόνο και μόνο για να μη καταδιώκωνται εξ αιτίας του σταυρού του Χριστού,

Διότι ούτε αυτοί, που έχουν περιτομή, τηρούν το νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεσθε σεις, για να καυχηθούν για τη δίκη σας σάρκα (διότι σας έπεισαν να κάνετε σ’ αυτήν περιτομή). Αλλά σε μένα μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθή (και νεκρωθή) ως προς εμένα, και εγώ έχω σταυρωθή (και νεκρωθή) ως προς τον κόσμο. Στη θρησκεία βεβαίως του Ιησού Χριστού ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία (η απεριτμησία), αλλ’ η νέα δημιουργία (η πνευματική αναγέννησι), Και σ’ όσους θα συμμορφώνωνται προς αυτή την αρχή, ευλογία και έλεος να είναι σ’ αυτούς, και γενικώς στον Ισραήλ του Θεού. Στο εξής κανείς να μη με ενοχλή, διότι εγώ στο σώμα μου φέρω τα σημάδια των πληγών χάριν του Κυρίου Ιησού (και αυτά αποδεικνύουν, ότι είμαι γνήσιος απόστολος). Η χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί, Αμήν. »

 

 
Σήμερα είναι η Κυριακή Προ της Υψώσεως, δηλαδή πριν από την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που θα εορτάσουμε σε λίγες μέρες. Το μήνυμα του αποστολικού αναγνώσματος έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σήμερα. Σε μια εποχή, που να εκκλησιάζεσαι και να φοράς Σταυρό θεωρήται οπισθοδρομικό και κατά κόσμον ανόητο, έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι ουσιαστικά, όποιος θέλει να είναι πραγματικά Χριστιανός Ορθόδοξος, πρέπει να το πιστέψει και να το πράξει. Εαν θέλουμε να αρέσουμε στους πολλούς και να περνάμε καλά, τότε δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Θα πρέπει να διαλέξουμε εαν θέλουμε να σηκώσουμε το Σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό ή να το αφήσουμε και να ζήσουμε την εύκολη αλλά μάταιη, πρόσκαιρη και επίγεια ζωή.

Ο πιστός Χριστιανός Ορθόδοξος, πρέπει να παλέψει, να ιδρώσει για να φτάσει εκεί που μας καλεί ο Θεός, στην κατα χάριν θέωση. Μην κοιτάμε το εύκολο, αυτό που ακολουθεί η κοινωνία γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε δρόμο χωρίς τον Θεό που όπως λέει ο Αγ. Νικόλαος Βελιμιροβιτς «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται.» Ας πάρουμε παράδειγμα από τον Κύριο Ιησού Χριστό μας και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Αυτά που μας λέει η Εκκλησία δεν είναι ακατόρθωτα, αρκεί να έχουμε πνεύμα πρόθυμο. Ας φροντίσουμε να βάλουμε λίγο περισσότερο τον Θεό στη ζωή μας και θα δούμε πόσο ευεργετικό θα είναι για τη ψυχή μας. Ας κάνουμε λίγο προσευχή, λίγο ανάγνωση της Αγ. Γραφής και του Ψαλτηρίου σε συνδυασμό με τον συνεχή εκκλησιασμό.  Μην μένουμε σε μια επιφανειακή σχέση με τον Θεό. Ας πάρουμε δύναμη από τον Σταυρό του Κυρίου για να εντείνουμε τον πνευματικό αγώνα μας.  

Πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τι θέλουμε τελικά στη ζωή μας, να αρέσουμε μόνο στον κόσμο ή να αρέσουμε στον Θεό;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου