Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ–ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ– ΝΕΑ ΕΠΟΧΗΤοῦ κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη

Πολύς λόγος γίνεται τά τελευταῖα χρόνια γιά παγκοσμιοποίηση, Νέα Ἐποχή καί Πανθρησκεία! Μεγάλο θέμα, μέ πολλά ἐρωτηματικά καί ὄχι λιγότερες ἀπαντήσεις. Καί αὐτό, πολύ φυσικό. Ἐάν κάθε ἐποχή ἔχει τά προβλήματά της καί τά ἐρωτηματικά της, ἡ ἐποχή μας ἔχει ξεπεράσει ὅλα τά προηγούμενα. Εἶναι, καί νομίζω θά παραμείνει −ἐάν παραμείνει− πρωτοφανής, κατακλυσμική καί ἀποκαλυπτική. Ἀπόδειξη τούτου, τά παγκόσμια γεγονότα στό διεθνῆ χῶρο: Ἐπιστημονικά, τεχνολογικά, ἀστροφυσικά, κοινωνικά, ἀνθρωπολογικά, φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά… καί θρησκειολογικά.
Ἐάν τώρα, ἀνακατέψουμε ὅλα τά ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα τοῦ νοῦ, ἔχουμε τό λεγόμενο πολυπολιτισμό. Ἐάν ἀνακατέψουμε −ἤ ἄν θέλετε− ζυμώσουμε τίς θρησκεῖες μέ τόν ἴδιο τρόπο, τότε θά μᾶς βγεῖ −σάν τό καζίνο− ἡ Πανθρησκεία! Διαλέξτε καί πάρτε! Ὅ,τι σᾶς ἀρέσει καί ὅ,τι σᾶς βολεύει! Μά θά πεῖτε ὑπάρχουν καί ἄθεοι. Καί δέν εἶναι λίγοι "τήν σήμερον ἡμέραν"! Ποῦ θά τούς τοποθετήσουμε; Κάποιοι δίνουν κιόλας τήν ἀπάντηση:Ἔχουν καί οἱ ἄθεοι τήν πίστη τους καί τή "θρησκεία" τους. Πιστεύουν στό "μηδέν"! Ἔχουν τόν μηδενισμό. Εἶναι ἀκόμα καί κάποιοι "ἕλληνες" παγανιστές, πού κουβαλᾶνε θεούς καί θεές. Τί νά τούς κάνουμε; Θ᾽ ἀνήκουν κι αὐτοί στήν πανθρησκεία; Ξεχάσαμε καί τόν Σατανά! Καί δέν εἶναι λίγη ἡ δύναμη καί ἡ πονηριά του, ἀφοῦ λέγεται καί πονηρός ἤ διάβολος. Ἄλλωστε, αὐτός δημιουργεῖ τά κακά σ᾽ ὅλο τόν κόσμο. Αὐτός προετοιμάζει καί τόν Ἀντίχριστο, τό κατεξοχήν ὄργανό του, πού θά εἶναι φορέας ὅλου τοῦ κακοῦ.
 Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, πρίν ἔρθει ὁ ἀντίχριστος, θά προηγηθοῦν πρόδρομοί του, οἱ αἱρετικοί, προπάντων δέ "τό μυστήριον τῆς ἀνομίας", τό ὁποῖον "ἤδη ἐνεργεῖται" (Β´ Θεσ. Β´ 7). Ἀλλ᾽ ὅση κι ἄν εἶναι ἡ δύναμή του, νικητής θά εἶναι ὁ Κύριος, πού μ᾽ ἕνα φύσημά Του θά τόν ἐξαφανίσει. Εἶναι αὐτός, πού κάθεται στό λευκό τό ἄλογο − ὁ ἁγνός καί πανάγιος Κύριος− "καί ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καί ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση" (Ἀποκ. ΣΤ´ 2). Ἔχουμε πόλεμο. Πνευματικό πόλεμο. Πρόσχωμεν. Ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ χιλιάκριβη καί ἀτίμητη δωρεά τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο τό δῶρο δέ θά τό προδώσουμε ποτέ. Κάθε μέρα ζοῦμε τοῦτο τόν πόλεμο τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς παγκοσμιοποίησης καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή, τοῦ προδρόμου τῆς πανθρησκείας. Στοιχεῖο τῆς "Νέας Ἐποχῆς", εἶναι ἡ ἀπόλυτη προσωπική ἐλευθερία, καταργώντας καί ἠθικούς κανόνες, ὅπως τό βδέλυγμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας μέ τά αἰσχρουργήματα καί τήν ἀναισχυντία της... Ὡς πρός τήν πανθρησκεία, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπορρίπτουμε κάθε μορφή διαχριστιανικοῦ ἤ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ. Στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία ἀνήκει τό μέλλον.
Ορθόδοξος Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου