Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΟΣ Μία διεθνής παγανιστική ὀργάνωσις
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἡ Ἴσις ἦταν θεότητα τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων καί συγχρόνως ἀδελφή καί σύζυγος τοῦ Ὄσιρι. Ἀπό τούς ἀρχαίους Αἰγυπτίους λατρευόταν ὡς θεά τῆς φύσεως καί τῶν μυστηρίων της καί εἶχε ὡς σύμβολό της τή Σελήνη. Μέ τήν ὀνομασία τῆς ἀρχαίας αὐτῆς αἰγυπτιακῆς θεᾶς, τό 1976 ἱδρύθηκε ἀπό τούς Lawrence Durbin – Robertson, τήν ἀδελφή του Olivia, τή γυναίκα του Pamela καί τόν ξάδελφό του, συγγραφέα, Robert Graves, μία διεθνής παγανιστική ὀργάνωση μέ τήν ὀνομασία «Ἀδελφότητα τῆς Ἴσιδος» μέ σκοπό, πάντα κατά τούς ἱδρυτές της, νά προωθήσει τή στενότερη ἐπικοινωνία μεταξύ τῆς Ἴσιδος καί τῶν ἀνθρώπων.
 Οἱ ἱδρυτές τῆς ὀργάνωσης προέρχονται ἀπό ἀγγλο–ιρλανδική οἰκογένεια καί ἔχουν διατυπώσει τό μυθώδη ἰσχυρισμό ὅτι εἶχαν δῆθεν κληρονομική γραμμή διαδοχῆς ἀπό τό ἱερατεῖο τῆς θεᾶς τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου. Γιά νά γίνει εὐρύτερα ἀποδεκτή ἡ ἐν λόγῳ παγανιστική κίνηση κινεῖται σέ δύο ἐπίπεδα. Τό πρῶτο ἐπίπεδο εἶναι ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός, καθώς ὑποστηρίζει ὅτι περιλαμβάνει στά μέλη της ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν καί παραδόσεων, ὅπως: παγανιστές, λάτρεις τῆς Wicca, ἄθεους, χριστιανούς καί ἰνδουϊστές. Τό δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι τό ἐξαιρετικά ἑλκυστικό λεξιλόγιο, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ἡ ὀργάνωση πρός τά ἔξω διά τῶν ἐντύπων της καί τῶν διαδικτυακῶν τόπων της. Ὡς σκοπούς της ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἴσιδος προβάλλει τήν τιμή τοῦ καλοῦ σέ ὅλες τίς θρησκεῖες, τήν προαγωγή τῆς ἀγάπης, τήν ἀνάδειξη τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἁρμονίας, τῆς σοφίας καί τῆς εὐδαιμονίας, τήν προαγωγή τῶν φιλικῶν σχέσεων μέ τήν καλλιέργεια τῆς χαρᾶς καί τῆς συμπόνιας γιά κάθε μορφή ζωῆς.
 Σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς της, πού κατά τή γνώμη μας πρέπει νά γίνουν μετ᾽ ἐπιφυλάξεως ἀποδεκτοί, ἡ ἐν λόγῳ παγανιστική κίνηση ἔχει 17.000 μέλη σέ 93 χῶρες τοῦ κόσμου. Παραλλήλως διαθέτει δικό της ἐκπαιδευτικό δίκτυο, πού προωθεῖ τή λατρεία τῆς θεᾶς, ἔχει δικό της ἱερατεῖο, περιοδικό, προσφέρει μαθήματα δι᾽ ἀλληλογραφίας καί χρησιμοποιεῖ διάφορες πρωτοβουλίες γιά τή διαφήμιση καί τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν της.


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου