Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Μήνυμα-ἔκκλησις τῆς ΠΕΦΙΠ διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν ΠολυτέκνωνἩ Πανελλήνιος Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων (ΠΕΦΙΠ) ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρός τόν Ὀρθόδοξον πιστόν λαόν, ὅπως βοηθήση τάς πολυτέκνους οἰκογενείας, διότι ἡ γέννησις τέκνων, ὑπό τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό γένος τῶν Ἑλληνορθοδόξων. Εἰς μήνυμα τῆς ΠΕΦΙΠ τονίζονται τά ἀκόλουθα:
«“Χωρίς λουλούδια καί παιδιά, ποιά θά ᾽χε ὁ Κόσμος ὀμορφιά”.
Τά παιδιά ὀμορφαίνουν τόν κόσμο μας. Βοηθῆστε τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδας μας, γιά νά ἀποκτήσει ξανά ἡ Ἑλλάδα τήν ἐλπίδα καί νά συνεχίζει νά ζεῖ. Ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (ΠΕΦΙΠ) εἶναι ἀπό τό 1969 κοντά στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια. Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας στό τηλέφωνο 210.38.38.496 ἤ στό www.pefip. gr ἤ ἐπισκεφθῆτε μας στά Γραφεῖα μας: Ἀκαδημίας 78Δ, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Μή ἀφήνουμε τήν κρίση νά σβήσει τήν ἐλπίδα. Γίνετε καί ἐσεῖς φίλοι τῶν παιδιῶν τῶν πολυτέκνων».ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ,  ΕΤΟΣ ΝΓ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου