Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΈφτιαξα το περίγραμμα της Ακολουθίας της Βαπτίσεως μέσα στη Θεία Λειτουργία με βάση αυτό που μας παρέδωσε ο αείμνηστος καθηγητής της Λειτουργικής, Ιωάννης Φουντούλης αλλά με μερικές προσθήκες οι οποίες δεν υπήρχαν στο βιβλίο αλλά κρίνονται απαραίτητα για την ακολουθία όπως το Προκείμενο και Αλληλουάριο που ψάλλεται. 

Εύχομαι να σας βοηθήσει!!! 
Εσπερινός

Ο εσπερινός τελείται κανονικά όπως το περιγράφει από τη τυπική διάταξη της ημέρας. Η κατήχηση λαμβάνει χωρά κατά την παραμονή της βαπτίσεως πριν την απόλυση του Εσπερινού. Μετά ακολουθεί κανονική απόλυση.

Όρθρος

Ο όρθρος τελείται κανονικά όπως περιγράφεται από τη τυπική διάταξη της ημέρας. 

Καθημερινές: Ψάλλονται τα απολυτίκια της ημέρας και γίνεται απόλυσις. Μετά την απόλυση (Δι’ευχών των αγίων…) Ψάλλονται τα απολυτίκια «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε…» (Θεοφάνεια) και «Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών…» (Πεντηκοστή) καθοδόν προς το βαπτιστήριο. 

Κυριακές: Ψάλλεται το «Σήμερον σωτηρία τω κόσμω γέγονεν…» και μετά την απόλυση ακολουθούν τα απολυτίκια «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε…» (Θεοφάνεια) και «Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών…» (Πεντηκοστή) καθοδόν προς το βαπτιστήριο. 

Θεία Λειτουργία


 •  Ιερέας: «Ευλογημένη η Βασιλεία…»
 • Ιερέας (ή Διάκονος): Ειρηνικά

 • Ιερέας: «Μέγας ει, Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου» (3) (ευχή του αγιασμού του ύδατος)

 • Ψάλτης: «Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι!» (3)

 • Ιερέας: «Πάρεσο και νυν δια της επιφοιτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος» (3)

 • Ψάλτης: «Αμην» (3)

 • Ιερέας: «Συντρηβήτωσαν…» (3)

 • Ψάλτης: «Αμην» (3)


Ευχή του Ελαίου

Άλειψη βαπτιζομένου/ης και ευθής η τριπλή κατάδυση


 • Ψάλτης: «Μακάριοι ων αφέθησαν…» (3)

 • Ιερέας: «Ενδύεται ο δούλους/η του Θεού…»

 • Ψάλτης: «Χιτώνα μοι παράσχου φωτεινόν…»

 
Ευχή του αγίου μύρου και χρίση •  Ιερέας:   "'Οστις θέλει..." (παράδοση σταυρού)

Εάν χρειαστεί χρονικά μπορούν να ψαλλούν οι Καταβασίες της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού «Σταυρόν Χαράξας…».
 • Ιερέας: «Είπεν ο Κύριος, Ούτω λαμψάτω…» (παράδοση λαμπάδος)

 •  Ψάλτης: «Όσιοι εις Χριστόν…» (3) Δόξα. Και Νυν. «Χριστόν ενεδύσασθε…»

 • Ιερέας (ή Διάκονος): «Δύναμις»

 •  Ψάλτης: «Όσιοι εις Χριστόν…» (σε αργό μέλος για να έρθουν από το βαπτιστήριο στον Κυρίως ναό)


Καθημερινές: Ψάλλεται το Προκείμενο του Αγίου Βαπτίσματος και ακολουθεί το αποστολικό ανάγνωσμα του βαπτίσματος. Ακολουθεί το «Αλληλουάριο».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Προκείμενον του Αποστόλου. Ήχος Γ’ (Ψαλμός ΚΣΤ’)

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;» (2)

Στίχος: Νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου.

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;» (με κατάληξη)

Ακολουθεί το αποστολικό ανάγνωσμα
-------+-------
Αλληλούια. Ήχος πλ. Β’ (Ψαλμός ΜΔ’)

«Αλληλούια»

Στίχος: Ηγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.

«Αλληλούια»

Στίχος: Ωραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα.

«Αλληλούια» (με κατάληξη)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Κυριακή ή εορτή: Λέγετε ο Απόστολος της Κυριακής ή της εορτής και μετά του βαπτίσματος.

Συνεχίζεται κανονικά η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας ως έχει.

Κοινωνικό: «Αγαλλιάσθε δίκαιοι…» 


Μετά την οπισθάμβωνον ευχή το «Ειη το όνομα Κυρίου…»

Η Απόλουση, ευχή της τριχοκουρίας και απόλυση.


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!!!

Νικόλαος Γεωργαντώνης
θεολόγος - ιεροψάλτης

Πηγές
1. "Λειτουργική Α΄: Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία", Ι. Φουντούλη 

2 σχόλια:

 1. Ξεχάσαμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας συνδέονται με τη Θ. Λειτουργία. Συγχαρητήρια για την ανάρτηση σου κύριε φίλε και συνάδελφε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς... Χρειάζεται σιγά-σιγά να μάθουμε την αρχαία τάξη της Εκκλησίας μας. Να'σαι καλά!

   Διαγραφή