Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Εκκλησιαστική και πολιτική Πρωτοχρονιά


Εκκλησιαστική και πολιτική Πρωτοχρονιά

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος  εφημέριος Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Πειραιώς


30-12-2012
Mιά εσφαλμένη αντίληψη, πού κυκλοφορεί ιδίως αυτές τίς ημέρες του ιερού δωδεκαημέρου, αγαπητοί μου, είναι η υιοθέτηση της 1ης Ιανουαρίου ως (πολιτικής) πρωτοχρονιάς, ως αρχή του νέου πολιτικού έτους. Ας δούμε, όμως, πώς όντως έχουν τά πράγματα.
Σύμφωνα με τό συναξάριο, την 1η Ιανουαρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Δεσποτική εορτή της Περιτομής του Χριστού και την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας του Μεγάλου και Ουρανοφάντορος. Βλέπουμε, λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι δέν γίνεται καμμιά μνεία, καμμία αναφορά γιά πρωτοχρονιά καί αρχή του νέου έτους. Καί τότε πώς προέκυψε νά εορτάζουμε τήν 1η Ιανουαρίου ως αρχή του νέου έτους; θά ρωτούσε κάποιος. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, είναι κατάλοιπο της ειδωλολατρείας.

Σύμφωνα μέ τόν Όσιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη, ο Ρωμαίος βασιλιάς Νουμάς ονόμασε τόν μήνα αυτό Ιανουάριο πρός τιμή του ψευδοθεού Ιανού. Αυτός ο ψευδοθεός Ιανός κατά μία εκδοχή ήταν ένα τετράμορφο άγαλμα, το οποίο απεικόνιζε τίς τέσσερεις εποχές του χρόνου.
Άλλοι έγλυφαν τό δεξί του χέρι, στό οποίο κρατούσε ή ένα κλειδί, τό οποίο δήλωνε τήν άνοιξη καί τήν αρχή του χρόνου, ή τό στοιχείο «τ», καί άλλοι έγλυφαν τό αριστερό του χέρι, στό οποίο κρατούσε τό στοιχείο «ξε», τό οποίο δήλωνε τίς 365 ημέρες του χρόνου.
Κατά τήν άλλη εκδοχή ο ψευδοθεός Ιανός παρουσιάζεται μέ δύο πρόσωπα, από τά οποία τό μέν γηραλέο σημαίνει τό παλαιό έτος, πού έληξε, τό δέ νέο τόν χρόνο, πού ήδη άρχισε. Άλλοι πάλι λένε ότι τό ένα πρόσωπο παριστάνει τόν ψευδοθεό Ιανό καί τό άλλο τόν Κρόνο, τόν οποίο ο Ιανός παρέλαβε συμβασιλέα[1].

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο εορτασμός της 1ης Ιανουαρίου ως πολιτικής πρωτοχρονιάς είναι ειδωλολατρικό έθιμο.
Η Εκκλησία μας έχει καθορίσει τήν 1η Σεπτεμβρίου νά εορτάζεται ως αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Πολλοί από τούς ύμνους, τούς οποίους ακούμε εκείνη τήν ημέρα, είναι αφιερωμένοι στόν νέο, τόν καινούργιο χρόνο. Η Εκκλησία μας δέν εορτάζει πρωτοχρονιά τήν 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει πρωτοχρονιά τήν 1η Σεπτεμβρίου.
Τότε, λοιπόν, πρέπει νά εορτάζουμε τόν καινούργιο χρόνο καί τότε πρέπει νά ευχόμασθε «ευλογημένο καί σωτήριο χρόνο». Στό συναξάριο της 1ης Σεπτεμβρίου διαβάζουμε: «Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή του νέου έτους». Ίνδικτος ή Ινδικτιών στά Λατινικά σημαίνει ορισμός, επινέμηση, δηλαδή μερισμός του χρόνου. Πρέπει νά γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι η Εκκλησία εορτάζει τήν 1η Σεπτεμβρίου τήν Ινδικτιώνα γιά τρία αίτια˙

Πρώτον, επειδή αυτή είναι η αρχή του χρόνου. Γι’ αυτό καί αυτή τιμόταν πολύ από τούς παλαιούς Ρωμαίους από αρχαιοτάτων χρόνων.

Δεύτερον, επειδή αυτή τήν ημέρα πήγε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στή συναγωγή των Ιουδαίων καί τού δόθηκε τό βιβλίο του Προφήτου Ησαΐου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τό οποίο, αφού άνοιξε ο Κύριος, βρήκε αμέσως τό χωρίο εκείνο, δηλαδή τήν αρχή του 61ου κεφαλαίου του Προφήτου Ησαΐου, στό οποίο είναι γραμμένα γι’ Αυτόν τά εξής λόγια : «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ˙ ου ένεκεν έχρισέ με˙ ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν καί τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει˙ κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν»[2].
Αφού διάβασε ο Κύριος αυτά τά λόγια, πού σχετίζονταν μέ Αυτόν, ασφάλισε τό βιβλίο καί τό έδωσε στόν υπηρέτη˙ έπειτα, αφού κάθισε, είπε στόν λαό «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της προφητείας ταύτης εις τά ώτα υμών»[3]˙ γι’ αυτό ο λαός, πού άκουγε αυτά, θαύμαζε γιά τά χαριτωμένα λόγια, τά οποία έβγαιναν από τό στόμα Του, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.

Υπάρχει καί τρίτη αιτία, γιά τήν οποία η Εκκλησία του Χριστού κάνει τήν 1η Σεπτεμβρίου τήν ενθύμηση της Ινδίκτου καί εορτάζει τήν αρχή του νέου χρόνου. Μέσω της υμνωδίας καί της ικεσίας, τήν οποία προσφέρουμε στόν Θεό σ’ αυτή τήν εορτή, νά γίνει ο Θεός ίλεως σ’ εμάς, νά ευλογήσει τόν νέο χρόνο, νά μας τόν χαρίσει ευτυχή καί γεμάτο από όλα τά σωματικά αγαθά, νά φωτίσει τίς διάνοιές μας ώστε νά περάσουμε όλο τόν χρόνο καθαρώς καί μέ αγαθή συνείδηση καί νά ευαρεστήσουμε τόν Θεό μέ τήν φύλαξη των εντολών Του καί έτσι νά τύχουμε των ουρανίων καί αιωνίων αγαθών.
Επιπλέον, ο Σεπτέμβριος λέγεται αρχή του χρόνου, διότι, κατά τή διάρκεια αυτού του μηνός, ως επί τό πλείστον, παύει μέν η γη από τό νά γεννά τούς καρπούς, αρχίζει δέ πάλι νά συλλαμβάνει κατά κάποιον τρόπο καί νά εγκυμονεί άλλους νέους καρπούς. Τέλος, είναι γνωστό ότι Σεπτέμβριος ήταν όταν οι υιοί Ισραήλ κυρίευσαν τήν γη της επαγγελίας. Γι’ αυτό κατ’ αυτόν άρχισαν νά γεωργούν τήν γη[4].

[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. Γ΄, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 9.
[2] Λκ. 4, 18-19.
[3] Λκ. 4, 21.
[4] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. Α΄, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 45-49.

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.com/2012/12/blog-post_4854.html

Η παραποίηση του Μεγάλου Θεολόγου και Πατρός της Εκκλησίας Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας


Εν Πειραιεί 30-12-2012
Τήν 1η Ιανουαρίου μαζί με την Περιτομή του Χριστού εορτάζουμε καί τήν μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας του Μεγάλου και Ουρανοφάντορος.
Ο Μέγας Βασίλειος ήκμασε κατά τούς χρόνους του βασιλέως Ουάλεντος τό 364 μ.Χ., πρός τόν οποίο μέ παρρησία ομολόγησε τήν ορθόδοξη πίστη καί τόν ήλεγξε, επειδή έπεσε στήν κακοδοξία των Αρειανών καί μέ άγριο καί θηριώδη τρόπο κακοποιούσε καί πολεμούσε τίς Εκκλησίες των Ορθοδόξων.
Αυτός, λοιπόν, από μέν τόν πατέρα του ήταν Μαυροθαλασσίτης, από δέ τήν μητέρα του ήταν Καππαδόκης, δηλαδή από τήν λεγομένη Καραμανία. Όσον αφορά τούς λόγους καί τήν παιδεία υπερέβαλε όχι μόνο τούς ελλογίμους του καιρού του, αλλά ακόμη καί τούς παλαιούς φιλοσόφους, διότι, αφού διήλθε κάθε είδος παιδείας, σέ κάθε μία από αυτή απέκτησε καί τήν εξουσία καί τή νίκη. Επίσης, ήσκησε καί τήν πρακτική φιλοσοφία καί μέ τήν πράξη ανέβηκε καί στήν θεωρία των όντων˙ καί από αυτή ανέβηκε καί στόν θρόνο της αρχιερωσύνης.
Όταν έγινε αρχιερεύς έδωσε πολλούς αγώνες ο μακάριος γιά τήν ορθόδοξη πίστη, διότι μέ τήν σταθερότητα καί γενναιότητα του φρονήματός του κατέπληξε τόν έπαρχο Μόδεστο. Μέ τούς ορθοδόξους λόγους, πού συνέγραψε, κατεβρόντησε τά φρονήματα των κακοδόξων, ρύθμισε τήν κατάσταση των ηθών, θεμελίωσε τίς γενικές αρχές καί ρύθμισε τήν πρακτική ζωή του ορθοδόξου μοναχισμού. Ανίδρυσε την γνωστή Βασιλειάδα.
Έγραψε τήν γνωστή σέ όλους μας Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία τελείται δέκα φορές τό χρόνο, δίδαξε τήν ασκητική φιλοσοφία, σαφήνισε τήν γνώση των όντων καί, γιά νά συντέμνουμε τόν λόγο, αφού οδήγησε ο άγιος τήν λογική ποίμνη του Χριστού στήν σωτηρία μέ τήν αρετή, εξεδήμησε πρός Κύριον σέ ηλικία μόλις 49 ετών (330-379 μ.Χ.).

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν κατά τόν χαρακτήρα του σώματος πολύ ψηλός, ξηρός καί ολιγόσαρκος˙ ήταν μελανός στό πρόσωπο, τό οποίο είχε σύμμικτο καί μέ ωχρότητα. Ήταν μακρομύτης, είχε στρογγυλά φρύδια καί τό δέρμα πάνω από τά φρύδια τό είχε συμμαζεμένο˙ έμοιαζε μέ συλλογιζόμενο άνθρωπο, πού πρόσεχε πολύ τόν εαυτό του. Τό πρόσωπό του τό είχε λίγο ζαρωμένο μέ λίγες χαρακές.
Είχε μακρυές τίς παρειές καί τούς μήνιγγες γεμάτους από τρίχες γυρισμένες σέ σχήμα κύκλου. Φαινόταν στήν επιφάνεια ότι είχε κουρεμένες τίς τρίχες˙ τό γένι του είχε αρκετά μακρύ καί τίς τρίχες αναμεμιγμένες, δηλαδή μαύρες μαζί μέ άσπρες[1].

Τά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γιά τόν ουρανοφάντορα του Χριστού, τόν ένσαρκο άγγελο, τόν Μέγα Βασίλειο καταδεικνύουν τήν μεγάλη αλλοτρίωση καί ακόμη μεγαλύτερη διαστρέβλωση, πού έχει επιφέρει τό κοσμικό καί ουμανιστικό πνεύμα της Δύσεως σέ όλο τόν κόσμο, σχετικά μέ τήν αγιασμένη μορφή του Μεγάλου Βασιλείου.
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της συγχύσεως, πού επικρατεί στόν δυτικό κόσμο γιά τόν Μέγα Βασίλειο, είναι καί μιά σφιγμομέτρηση, πού έγινε μέσα στίς εορτές, από δημοσιογράφους στήν άθεη Γαλλία, κατά τήν οποία ρωτούσαν τά παιδιά˙ «ποιό είναι τό πραγματικό όνομα του Μεγάλου Βασιλείου; Santa Claus, Pere-Noël ή Saint Nicolas»; Τά παιδιά, βέβαια, χωρίς νά γνωρίζουν τήν αλήθεια, έδιναν τίς δικές τους απαντήσεις.

Είναι θλιβερή καί εξοργιστική η εικόνα, πού προβάλλουν τά ποικίλα οικονομικά συμφέροντα, παρουσιάζοντας τόν Άγιο σέ οικτρές γελοιογραφίες ως διαφημιστή των πλέον ευτελών προϊόντων της ανθρώπινης βιομηχανίας.
Ο Άγιος παρουσιάζεται χοντρός, γελαστός, κρατώντας καί διαφημίζοντας ξυριστικές διάφορα προϊόντα (λεπίδες, αρωματικά σαπούνια, καπνοσύριγγες, κινητά κ.ά). Ω άθλιε κόσμε, πού θέλεις νά καταβιβάσεις τούς Αγίους από τό ύψος της αγιότητάς τους καί νά τούς μεταβάλεις σέ πλασιέ των προϊόντων σου!
Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, αιδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση[2], «ο παραποιημένος αυτός Αγιοβασίλης μαζί μέ τό χριστουγεννιάτικο δένδρο αποτελούν τό ξενόφερτο εορταστικό δίδυμο, τήν ξενόφερτη δυάδα, πού κατέκλυσε τήν ελληνική αγορά καί τά ελληνικά σπίτια.
Ο εισαγόμενος αυτός Αγιοβασίλης, τήν εμφάνιση του οποίου τελειοποίησαν στά εργαστήριά τους οι διαφημιστές της Coca-Cola καί είναι πανταχού παρών κατά τό εορταστικό δωδεκαήμερο, δέν έχει σχέση από πλευράς εμφανίσεως καί συμπεριφοράς μέ τόν αληθινό Άγιο Βασίλειο, τόν αρχιεπίσκοπο Καισαρείας της Καππαδοκίας, τόν Μεγάλο Άγιο, Πατέρα καί Θεολόγο της Εκκλησίας.
Αυτός ήταν ασκητής, λιτοδίαιτος, μέ καλογερική ασκητική εμφάνιση καί κουβαλούσε ως δώρα, κατά τήν λαϊκή παράδοση, στό ασκητικό τρίχινο σακκίδιό του αγαθά παιδείας, ‘χαρτί καί καλαμάρι’, καί όχι καταναλωτικά υλικά αγαθά, τρόφιμα καί παιχνίδια.

Τό πιό εξωφρενικό, όμως, γιά τόν ανόητο καί παράλογο μιμητισμό πολλών Νεοελλήνων είναι ότι ο χονδρουλός, εισαγόμενος από τήν Ευρώπη, Άγιος δέν είναι ο Άγιος Βασίλειος, αλλά ο Άγιος Νικόλαος των Δυτικών (Saint Nicolas = Santa Claus), ο οποίος, επειδή οι Ευρωπαίοι εορτάζουν από πολύ νωρίς τά Χριστούγεννα, από τίς αρχές Δεκεμβρίου, πού είναι καί η εορτή του (6 Δεκεμβρίου), λόγω της γνωστής απλοχεριάς καί φιλανθρωπίας του, επεκτείνει τήν αγαθοποιό δράση του μέχρι τά Χριστούγεννα, διανέμοντας δώρα σέ όλους, είναι ο Pere-Noël, ο πατέρας των Χριστουγέννων.
Τά Χριστούγεννα σταματά η δράση του Αγίου Νικολάου στή Δύση. Εμείς τόν πήραμε, του αλλάξαμε όνομα καί τόν βάλαμε νά φυγαδεύσει καί νά διώξει τόν δικό μας Αγιο Βασίλειο, του οποίου έκλεψε τό όνομα καί παραμόρφωσε τήν εμφάνιση καί τήν συμπεριφορά του».

[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. Γ΄, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 9-13.
[2] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο˙ ξενόφερτο καί αντιχριστιανικό, Σειρά ‘Καιρός’ θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητος 15,
  Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 11-12.

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.com/2012/12/blog-post_6689.html

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!

Επιτέλους, μια ευχάριστη είδηση! Πρόκειται για απόφαση - σταθμό που ανατρέπει όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα που αφορούσαν το μάθημα των Θρησκευτικών, αφού πλέον καθίσταται σαφές με δικαστική απόφαση ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για κάθε Ορθόδοξο μαθητή και απαλλάσσονται μόνο οι ετερόδοξοι / αλλόθρησκοι!

Επίσης, ο χαρακτήρας του μαθήματος οφείλει να είναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ και όχι ο... γνωστός "διαθρησκειακός αχταρμάς" των βιβλίων του "Υπουργείου Παιδείας"!


Αναλυτικά:

Βαρυσήμαντη Απόφαση έλαβε το Διοικητικό Εφετείο Χανίων σχετικά με το ζήτημα των απαλλαγών των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών αλλά και γενικότερα το χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει το μάθημα βάσει των επιταγών του Συντάγματος και των Νόμων της Ελληνικής Πολιτείας.

Η Απόφαση ελήφθη μετά από Αίτηση εννέα Θεολόγων καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που αφορούσε στη σιωπηρή απόρριψη από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων Αίτησής τους με την οποία ζητούνταν παρέμβαση του για να μην χορηγηθεί απαλλαγή από τα Θρησκευτικά σε Ορθόδοξους μαθητές.

Η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων ξεκαθαρίζει ότι δικαίωμα στην απαλλαγή από τα Θρησκευτικά έχουν μόνο οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές καθώς και ότι το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να έχει ορθόδοξο χριστιανικό χαρακτήρα.

Η Απόφαση αυτή πάντως του Διοικητικού Εφετείου έχει μεγάλη σημασία επειδή υποδεικνύει τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος των απαλλαγών, ερμηνεύει ορθά τις εγκυκλίους για τις απαλλαγές, στρέφεται εναντίον και του Υπ. Παιδείας, το οποίο εμμέσως υποχρεώνει να προχωρήσει σε ξεκαθάρισμα της υπόθεσης με χορήγηση δικαιώματος απαλλαγής μόνο σε αλλόθρησκους και ετερόδοξους αλλά και στην με κάθε τρόπο διατήρηση του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών (τουτέστιν και στην απόσυρση του νέου πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών που μεταλλάσσει το μάθημα σε θρησκειολογία).

Χριστουγεννιάτικο Δένδρο, μια συγκεκαλυμένη μορφή ΕιδωλολατρείαςΕν Πειραιεί  24-12-2012
Ο Χριστός ήλθε στόν κόσμο, γιά νά γνωρίσουμε τήν αλήθεια καί νά ελευθερωθούμε από τήν πλάνη. «Γνώσεσθε τήν αλήθεια καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»[1], μάς λέει ο Ίδιος. Βέβαια, η αλήθεια δέν είναι μιά αφηρημένη καί απρόσωπη έννοια, αλλά βρίσκει τό τέλειο περιεχόμενό της στό θείο πρόσωπο του Χριστού. 
Η αλήθεια είναι ο Χριστός, όπως μάς αποκάλυψε ο Ίδιος˙ «Εγώ ειμί η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή»[2]. Δυστυχώς, όμως, καί σ’ αυτές τίς άγιες ημέρες του ιερού Δωδεκαημέρου επικρατούν εσφαλμένες αντιλήψεις σέ πολλά θέματα, ένα εκ των οποίων σχετίζεται μέ τό λεγόμενο «χριστουγεννιάτικο δένδρο». Το έθιμο του στολισμού του χριστουγεννάτικου δένδρου είναι ξενόφερτο, δυτικής, φράγκικης, και συγκεκριμένα προτεσταντικής, λουθηροκαλβινικής προελεύσεως, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια.

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης[3], τονίζει ότι «η κυριαρχική «θρησκευτική» παρουσία του στήν χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχει καταστεί επικίνδυνη. Τό νόημα των Χριστουγέννων έχει σχεδόν εξοβελισθεί ˙ η Γέννηση του Χριστού ως γενεσιουργός αιτία καί κέντρο της εορτής ξεχάσθηκε. 
Έχει εκτοπίσει τόν Χριστό μέ τήν παρουσία του. Στή θέση του γεννηθέντος Χριστού έχει τοποθετηθεί τό δένδρο, μέ τελετουργικές μάλιστα διαδικασίες κατά τόν στολισμό του, κατά τήν διανομή των δώρων καί κατά τό άναμμα των φώτων. 
Τίς περισσότερες φορές στά καταστήματα, στίς τράπεζες καί σέ πολλά σπίτια μέσα στόν όγκο των στολιδιών του δένδρου δέν υπάρχει ούτε μιά εικονίτσα του Χριστού ή της Γεννήσεως, αλλά καί αν υπάρχει, εξαφανίζεται καί χάνεται. 
Δέν είναι αυτό μιά δενδρολατρεία, μιά συγκεκαλυμένη μορφή ειδωλολατρείας; Αποσύραμε τή σκέψη μας καί τήν καρδιά μας από τήν Γέννηση του Χριστού καί από όσα αυτή αντιπροσωπεύει καί αποθέσαμε τίς ελπίδες μας γιά «καλά» Χριστούγεννα στόν εορταστικό διάκοσμο του δένδρου, στά δώρα, στήν ολονύκτια διασκέδαση, στό φαγοπότι. 
Ποιά σχέση έχουν μέ τό πνεύμα των Χριστουγέννων, μέ τό πτωχικό ζεύγος της Παναγίας καί του Ιωσήφ, μέ τήν ταπεινή φάτνη, τούς αγραυλούντες ποιμένες, μέ τόν ύμνο των Αγγέλων, τά πολυδάπανα χριστουγεννιάτικα δένδρα των διαφόρων Δήμων μέ τά ολονύκτια ξεφαντώματα γύρω του, υπό τούς ήχους λαϊκών κοσμικών τραγουδιών γιά έρωτες, διαζύγια καί τά τοιαύτα; 

Αυτά είναι διονυσιακές, βακχικές, παγανιστικές παραποιήσεις της εορτής των Χριστουγέννων, πού εξαπλώνονται ραγδαίως» και οι οποίες, λόγω οικονομικής κρίσεως, μακάρι να ελλατθούν και γιατί όχι να εξαλειφθούν πντελώς. Να, και ένα θετικό της οικονομικής κρίσεως! Εξάλλου στην ευαγγελική διήγηση της Γεννήσεως του Χριστού[4] δεν βλέπουμε να γίνεται λόγος για κανένα δένδρο, παρά μόνο για φάτνη, ποιμένες, Αγγέλους, μάγους (αστρονόμους), ζώα. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε σε κάποιο δένδρο, αλλά σε ταπεινή φάτνη.

Συνεχίζοντας την σκέψη του ο π. Θεόδωρος πολύ εύστοχα επισημαίνει ότι «δέν έχουν άδικο ούτε είναι αμαθείς όσοι ευαίσθητοι στήν τήρηση των παραδόσεων καί ανήσυχοι μπροστά στήν κατεδάφιση του ελληνορθοδόξου πολιτισμού από τήν λαίλαπα της παγκοσμιοποιήσεως του υλιστικού τρόπου ζωής καί του απανθρωπισμού του ανθρώπου, επεσήμαναν εδώ καί πολλές δεκαετίες ότι τό χριστουγεννιάτικο δένδρο είναι ξενόφερτο έθιμο, πού πρέπει νά αποβληθεί. 
Δέν είναι δύσκολο νά αποδείξει κανείς αυτήν τήν θέση καί νά προσδιορίσει μάλιστα μέ ακρίβεια τόν χρόνο εισαγωγής του από τήν Ευρώπη. 
Υπάρχουν αρκετές σοβαρές καί έγκυρες επιστημονικές εργασίες καί μελετήματα, οι οποίες αποδεικνύουν ότι τό χριστουγεννιάτικο δένδρο, άγνωστο παντελώς καί αμάρτυρο καί κατά τούς βυζαντινούς καί κατά τούς μεταβυζαντινούς χρόνους, πρωτοεμφανίσθηκε μετά τό 1821 στήν Αθήνα μέ τούς Βαυαρούς του Όθωνος, πού ήταν φυσικό γι’ αυτούς νά μεταφέρουν από τήν Γερμανία τά ήθη καί τά έθιμά τους. 
Ταιριάζει άλλωστε τό έλατο καί στό φυσικό περιβάλλον των βορείων λαών μέ τά τεράστια δάση καί τήν διαδεδομένη δενδρολατρεία κατά τόν προχριστιανικό τους βίο, πού επεβίωσε καί στή συνέχεια. Στή θαλασσινή μεσογειακή Ελλάδα, όπου τά δάση καί τά έλατα είναι σπάνια, ιδιαίτερα στόν εκτεταμένο νησιωτικό της χώρο, δέν είναι περίεργο ότι τά Χριστούγεννα αντί γιά δένδρο στόλιζαν καραβάκι», το οποίο, βεβαίως, έχει και την εκκλησιαστική του σημασία, εφ’όσον η Ορθόδοξος Εκκλησία εικονίζεται και παρομοιάζεται ως ναύς.  

«Πόσο πιό ωραία θά ήταν, αν, μέ τίς δυνατότητες πού έχει σήμερα η τεχνική, πάνω από κάθε πόλη στηνόταν ένα τεράστιο αστέρι, τό οποίο μέ τίς ακτίνες του θά στόχευε τόν Μητροπολιτικό Ναό κάθε πόλεως, καί αν άλλα επίσης αστέρια στούς κεντρικούς δρόμους κοντά στίς Εκκλησίες ή πάνω από αυτές έδειχναν σέ όλους τόν δρόμο πρός τήν Εκκλησία, όπου υπάρχει αληθινά η φάτνη, όπου ο Ιερεύς στήν προσκομιδή μέ τό «ετοιμάζου Βηθλεέμ» αρχίζει σέ κάθε Θεία Λειτουργία από τήν Γέννηση γιά νά φθάσει στήν Ανάσταση και την Ανάληψη, όπου τή νύχτα των Χριστουγέννων ακούγεται ο ύμνος των Αγγέλων, ο διάλογος μέ τούς ποιμένες, τό αληθινό Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπου θά ακούσουμε τό «δεύτε ίδωμεν πιστοί πού εγεννήθη ο Χριστός» καί θά ψάλλουμε τό«Χριστός γεννάται δοξάσατε» καί τό «η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω τό φως τό της γνώσεως»! 
Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο ανατέλλει άλλο φως, τό φως της πλάνης, της πλαστής καί εφήμερης διασκέδασης, της παραποίησης καί της παραπληροφόρησης, καί οδηγεί τούς ανθρώπους νά εορτάζουν τά Χριστούγεννα όχι θεϊκώς καί υπερκοσμίως, αλλά πανηγυρικώς καί κοσμικώς, σύμφωνα μέ τόν άγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο[5].

Δέν χρειαζόμασθε, λοιπόν, αγαπητοί μου, άλλο δένδρο, άλλο ξύλο. Έχουμε τό ξύλο του Σταυρού, ο οποίος παραλληλίζεται από τήν Εκκλησία μέ τό ξύλο του Παραδείσου. Ο Σταυρός είναι τό ζωηφόρον ξύλον καί φυτό, τό δένδρο κάτω από τήν σκιά του οποίου αναπαύονται οι Χριστιανοί καί παίρνουν δύναμη, γιά νά συνεχίσουν τόν δύσβατο δρόμο της πνευματικής τελειώσεως. 
Είναι τό τρισμακάριστον ξύλον, στό οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, ο βασιλεύς καί Κύριος, καί μέ τό οποίο έπεσε ο διάβολος, πού μάς απάτησε μέ τό ξύλο στόν Παράδεισο. Υπάρχει τόσο πλούσια νοηματοδότηση στό ξύλο του Σταυρού, ώστε η υιοθέτηση κάθε άλλου ξύλου, ως συμβόλου ζωής καί αφθαρσίας, νά αποτελεί ασέβεια καί ύβρη πρός τόν Σταυρό του Χριστού».
Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί να ανυψωθεί από τα γήινα, σύμφωνα με την προτροπή του υμνωδού «Χριστός επί γής, υψώθητε», και να βιώσει αληθινά τα Χριστούγεννα, ας έχει κατά νουν ότι : 
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος πιστεύει ότι τό νήπιο της Βηθλεέμ είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος προετοιμάζεται με νηστεία, προσευχή,μελέτη των Αγίων Γραφών, γιά νά ζήσει τό «μεγάλο μυστήριο της πίστεως καί ευσέβειας»[6].
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος πολεμά τά πάθη του, ιδίως τόν εγωισμό, πού είναι η πηγή όλων των κακών. Η ενανθρώπηση είναι μεγίστη ταπείνωση γιά τόν Υιό καί Λόγο του Θεού. Πολεμώντας τόν εγωισμό μας αναγνωρίζουμε τήν μεγά­λη θυσία του Θεού μας, γιά νά λυτρώσει εμάς από τήν αιτία όλων τών κακών.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος κάνει ελεημοσύνες γενναίες, χωρίς διαλογισμούς καί χωρίς διαφημίσεις. Κάθε«ελάχιστος» αυτού του κόσμου είναι «αδελφός του Χριστού»[7].
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος παρέχει καί ζητά συγχώρηση από καρ­δίας σε όσους καί από όσους έχει ψυχρανθεί γιά μικρά ή μεγάλα ζητήματα.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος προετοιμάζεται πνευματικώς δι’εξομολογήσεως ειλικρινούς των αμαρτιών του σε πνευματικό πατέρα.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος οδηγεί καί άλλους στό ιερό Εξομολογη­τήριο.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος ανοίγει τό στόμα του καί ομολογεί τήν Ορθόδοξη Πίστη καί τήν υπερασπίζεται όταν τήν υβρίζουν οι κοσμικοί, οι άπι­στοι, οι άθεοι και οι αιρετικοί.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει μόνο όποιος είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και όχι αιρετικός (δηλ. Παπικός, Προτεστάντης, Αγγλικανός, Ιεχωβάς, Ευαγγελικός, Πεντηκοστιανός, Μονοφυσίτης, Οικουμενιστής κ.ά.) ή αλλόθρησκος (δηλ. Μουσουλμάνος, Ιουδαίος, Βουδιστής κ. ά.) ή Νεοεποχίτης, Νεοταξίτης, Σιωνιστής, Μασόνος, Τέκτων. 
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος έχει στραμμένο όλο του το είναι στόν Κύριο τίς ήμερες των εορτών καί όχι στά ρεβεγιόν, στίς χοροεσπερίδες, στά φαγοπότια μέχρι διαρρήξεως στο­μάχου καί μέθης, στά προγράμματα της τηλεοράσεως κ.α.
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος τίς ήμερες των εορτών αγιάζεται περισ­σότερο καί δεν αμαρτάνει περισσότερο.  Και κυρίως...
Χριστούγεννα αληθινά εορτάζει όποιος τήν Αγία Νύχτα των Χριστουγέννων κοινωνεί τό Σώμα καί τό Αίμα του ενανθρωπήσαντος Κυρίου. Μέσα στό Άγιο Ποτήριο, σέ κάθε Θεία Λειτουργία, βρίσκεται τό νήπιο της Βηθλεέμ ολόκληρο, τό Σώμα Του, τό Αίμα Του, η ψυχή Του, η Θεότητά Του.
Όποιος ενώνεται με τόν Χριστό διά του υπερφυεστάτου μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας όσο τό δυνατόν πιο άξια, αυτός εορτάζειαληθινά Χριστού­γεννα[8].

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΘΕΑΡΕΣΤΑ, ΘΕΟΧΑΡΙΤΩΤΑ, ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
  

[1] Ιω. 8, 32.
[2] Ιω. 14, 6.
[3] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο˙ ξενόφερτο καί αντιχριστιανικό, Σειρά ‘Καιρός’ θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητος 15,  
   Θεσσαλονίκη 2000.
[4] Λκ. 2, 1-20.
[5] ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ομιλία «εις τά Θεοφάνια, είτουν Γενέθλια του Σωτήρος».
[6] Α΄ Τιμ. 3, 16.
[7] Μτθ. 25, 40.
[8] «Αληθινά Χριστούγεννα», Λόγος αληθείας, σ. 16.

Christ is Born -Χριστός Υεννάται

Christ is born, Odes 1-8, mode I
Chanted By "Romeiko Ensemble"
Χριστός Υεννάται,Ωδή α΄-θ΄ Ηχος α΄
Ψάλουν όι Βυζαντινή Χοροδία "Romeiko Ensemble"
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Η δυσκολία των καιρών και το τέλος του κόσμου


Μεγάλες φυσικές καταστροφές με τεράστιες δυσμενείς οικολογικές συνέπειες, με πολλούς θανάτους, δημιουργούν ανησυχία, φόβο και αγωνία. Κάποιοι μιλούν για “σημεία των καιρών” και για “το τέλος του κόσμου”. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ζούμε σε μία δύσκολη εποχή και ότι δεν χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση. Ο κόσμος πέρασε και άλλες δύσκολες καταστάσεις. Το τέλος του κόσμου κάποτε θα έλθει. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα έλθει. Σε κανέναν ποτέ δεν αποκαλύφθηκε από το Θεό. Η ερμηνεία των “σημείων των καιρών” είναι δύσκολη και δεν είναι έργο του κάθε ευφάνταστου θρησκόληπτου και φανατικού.
Για τις τραγωδίες του κόσμου δεν ευθύνεται ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, εκδικητικός, φθονερός και σαδιστής. Για ορισμένα κακά ευθύνεται ο άνθρωπος, που έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του. Ακόμη και για κάποια δυσμενή καιρικά φαινόμενα, λέγουν οι επιστήμονες, ευθύνονται οι άνθρωποι με την κατάχρηση και παράχρηση, την υπερκατανάλωση, τον πλεονασμό και κορεσμό, τη σπατάλη, την ασυδοσία και την απροσεξία.
Είναι γεγονός πως οι πόλεις έχουν γίνει αφιλόξενες, κουραστικές, παγερές και ξένες. Κλοπές, εγκλήματα, θόρυβος, ταραχή, ανταγωνισμός, ασυνεννοησία, άγχος, ανεργία, ταλαιπωρία. Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει περάσει στα μάτια και τις καρδιές των ανθρώπων. Καχυποψία, υστεροβουλία, πονηρία, ζηλοφθονία, ασέβεια και κακεντρέχεια δυστυχώς επικρατεί. Η ηθική ποδοπατιέται. Η πολλή ελευθερία έδωσε ασυδοσία. Ο νους του ανθρώπου έχει σκοτιστεί από το συνεχές και ασταμάτητο κυνηγητό της σάρκας, του χρήματος και της δόξας.  Όραμα του νεοέλληνα έγινε η υπεραφθονία, ο υπερκαταναλωτισμός, ο ευδαιμονισμός. Να περνάμε καλά σήμερα και τίποτε άλλο. Με τη συσκότιση της λογικής και την αποχαύνωση του κόσμου έρχεται μία πρόγευση της κόλασης.
Ο άνθρωπος αυταπατάται με το να νομίζει πως κάνοντας ό,τι θέλει ότι είναι και τέλεια ελεύθερος. Κάποιοι τον ξεγέλασαν με νόθες υποσχέσεις και φαντάζεται ότι είναι πράγματι ελεύθερος δίχως αρχές, ηθική και όρια. Ελευθερία είναι να επιλέγεις όχι απλά το καλό, πάντα το καλύτερο, και να πορεύεσαι προς την αλήθεια και την τελειότητα και όχι συνεχώς να παρασύρεται από το εύκολο κακό. Κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν να πείσουν τους πολλούς ότι είναι ελεύθεροι… Υπάρχουν όμως και σήμερα αυτοί που δεν αγάπησαν το σκοτάδι και που είναι πραγματικά ελεύθεροι και ας αποτελούν μειοψηφία. Πολλοί δυστυχώς έχουν παρασυρθεί από το ωραία τυλιγμένο δώρο της “ελευθερίας” και ενώ έχουν χάσει τον πόλεμο κατά του κακού συνεχίζουν να νομίζουν ότι είναι νικητές.
Φθάσαμε μάλιστα στο σημείο να θεωρούνται όσοι αντιστέκονται σε αυτήν την επικίνδυνη κατρακύλα της διαφθοράς οπισθοδρομικοί, καθυστερημένοι και καταπατητές της ελευθερίας των “ελευθέρων”. Σήμερα χάρη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών λησμονούνται οι ηθικές αξίες. Είναι σπάνιο να υπερασπίζεται το ιερό και ωραίο, το ηθικό και αληθινό και σύνηθες φαινόμενο είναι να ειρωνεύεται και σπιλώνεται ότι το καθαρό και όσιο. Οι νέοι με τη συναρπαστική γοητεία αυτής της “ελευθερίας” παγιδεύονται στον πανσεξουαλισμό, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και λοιπά.  Ύψιστος σκοπός της ζωής τίθεται η καλοπέραση, η εύκολη ζωή, η διασκέδαση και αυτό ονομάζεται ευτυχία.
Τα ποσοστά ευθύνης για τη δυσκολία των καιρών δεν ανήκουν μόνο στους ηγέτες αλλά και στον καθένα μας, όταν επιλέγουμε έναν τρόπο ζωής “ελεύθερο” εύκολο, ανίερο, πρόχειρο, μέτριο, επιπόλαιο. Αξίζει κανείς να αντισταθεί στο ρεύμα που κατηφορίζει στη ρηχότητα. Οι νέοι είναι πλασμένοι για ανώτερα ιδανικά.  Όλοι αξίζουμε μία καλύτερη τύχη.  Έχουμε λησμονημένες δυνάμεις, ας τις επανενεργοποιήσουμε. Ο θερμός Αύγουστος θα δροσίσει.

Πηγή: http://www.makthes.gr

Ὁ ἄξιος ἱερεύς. Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση


Ἡ πνευματική ἀποστολὴ τοῦ ἱερέα εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ λίγοι ἱερεῖς τὴν ἔχουν συνειδητοποιήσει. Λείπει, δυστυχῶς, ἡ κατὰ Θεὸν καλλιέργεια, τὴν ὁποία, ὅπως ἔχει διαπιστωθεῖ, δὲν παρέχουν οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς σχολές, οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ ἱερατικὲς συνάξεις, ποὺ κάνουν οἱ Μητροπολίτες.
Ἀναγκαία προϋπόθεση, γιὰ νὰ πετύχει ἕνας ἱερέας εἶναι ὁ ἱερὸς ζῆλος. Νὰ θέλει νὰ προσφέρει ἀπὸ ἐλεύθερη προαίρεση καὶ μὲ φόβο τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἱερὸς ζῆλος, ἡ ἱερωσύνη καταντάει ἐπάγγελμα καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ θεωρεῖται ὀλέθριο. Ὁ ἐπαγγελματίας ἱερέας θὰ χάσει τὴν ψυχή του.

Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα δύο πράγματα θέλουν ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς. Νὰ εἶναι ἀφιλοχρήματοι καὶ νὰ ἔχουν ἀγάπη. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι δοῦν αὐτὰ τὰ δύο στοὺς ἱερεῖς, ἐκδηλώνουν τὸ σεβασμό τους, τοὺς θεωροῦν ἁγίους καὶ τρέχουν στὴν Ἐκκλησία.
Τὸ τραγικὸ ὅμως εἶναι ὅτι στὴν ἐποχή μας δὲν βλέπουν συχνὰ τέτοιους ἱερεῖς. Ἡ φιλοχρηματία κατεδαφίζει καὶ ἐξαφανίζει κάθε θετικό, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἔχει ἕνας ἱερέας.
Μπορεῖ γιὰ παράδειγμα νὰ εἶναι καλλίφωνος καὶ νὰ λειτουργεῖ μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο, νὰ εἶναι ἐκπαιδευμένος στὶς κοινωνικὲς σχέσεις, νὰ κηρύττει μὲ χάρισμα καὶ νὰ ἔχει χρυσοκέντητα ἄμφια κ.λπ., ἂν ὅμως εἶναι φιλοχρήματος, ὅλα αὐτὰ εἶναι περιττά, γιὰ νὰ μὴ πῶ προκλητικὰ καὶ ἀπωθητικά.

Ἐπίσης ἐὰν λείπει ἡ ἀγάπη στὴν ὅποια ποιμαντικὴ δραστηριότητα ἔχει, πάλι τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μηδενικό. Ὁ ἱερέας δίχως ἀγάπη μοιάζει μὲ πουλί, ποὺ ἔχει κομμένα φτερὰ καὶ μὲ μεγάλη δυσκολία διανύει μικρὲς ἀποστάσεις. Ἡ φιλοχρηματία καὶ ἡ ἀγάπη δὲν συμβαδίζουν. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἀγαπάει τὸ χρῆμα δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Κατ᾽ ἀναλογία καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι φιλάργυρος καὶ πλεονέκτης. Αὐτὸ ἰσχύει περισσότερο γιὰ τὸν ἱερέα, ποὺ καλεῖται νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους στὴ σωτηρία.
Ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὅταν ἐπικοινωνοῦσε μὲ ὑποψήφιους ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ μὲ ἱερεῖς, μιλοῦσε γιὰ τὴν ἐργασία, ποὺ πρέπει νὰ κάνουν στὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ εἶναι φωτεινὸ παράδειγμα στοὺς ἐνορίτες τους. Δίχως πνευματικὸ πλοῦτο —ποὺ ἀποκτᾶται μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ τὴν ἄσκηση— δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος τοῦ Γέροντα: «Ἡ μυστικὴ ἐργασία ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ κηρύττει μυστικὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ χαριτωμένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μεταδίδει θεία χάρη καὶ ἀλλοιώνει τοὺς σαρκικοὺς ἀνθρώπους. Τοὺς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῶν παθῶν καὶ τοὺς πλησιάζει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον στὸν Θεὸ καὶ σώζονται».
Μακάρι κάποτε ὅλοι οἱ ἱερεῖς νὰ ἀποδεχτοῦμε τὸ λόγο τοῦ Γέρον- τα Παϊσίου καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὴ μυστικὴ ἐσωτερικὴ ἐργασία, ἡ ὁποία θὰ μᾶς δίνει τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀποδοτικοὶ στὸ ἔργο, ποὺ καλούμαστε νὰ ἐπιτελέσουμε.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1955  21 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.com/2012/12/blog-post_5291.html

Ἡ μετάνοια στήν Καινή Διαθήκη


Ἰλαρίωνος Φέλεα Ρουμάνου ἱερομάρτυρος  (+1940)


Ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι τό βιβλίο τῆς ἐπιστροφῆς στόν Θεό, στόν παράδεισο τῆς χαμένης εὐτυχίας. Δέν ὑπάρχει κεφάλαιο στό περιεχόμενό της πού νά μήν ἀποβλέπει σ᾿ αὐτό τόν ἱερό σκοπό, πού εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή καί ἡ συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Μόνο μέ τήν Καινή Διαθήκη ἀρχίζει ἡ μελέτη περί τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας.
Βρισκόμαστε στό κατώφλι τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἐδῶ συναντοῦμε τόν Πρόδρομο Ἰωάννη κηρύττοντας τήν μετάνοια «Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 3, 2). Ἡ κραυγή του, ἡ πρόσκλησή του εἶχε μία προπαρασκευαστική ἀποστολή. Ἦταν ἡ φωνή τῆς ἐρήμου ἡ ὁποία ἤθελε νά γίνει ἕνα εὔφορο περιβόλι.
Ἦταν μία μεγάλης σημασίας πράξη διακοπῆς τοῦ παρελθόντος, μέ τήν ὁποία ὁ προφήτης Ἰωάννης ἀνακόπτει τήν πορεία τῆς πεσμένης ἀνθρωπότητας, καί  κατευθύνει τά βήματά της πρός τόν Κύριο. Ὁ Ἅγιος  Πρόδρομος ἔχει τό ὄραμα μιᾶς ἀναγεννημένης διά τῆς μετανοίας ἀνθρωπότητας. Γι᾿ αὐτό κηρύττει «βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Μαρκ.1,4) Δέν ὑπάρχει τίποτε μυστηριακό σ᾿αὐτή τήν τελετουργία. Εἶναι μόνο μία προετοιμασία γιά ἕνα πολύ ἱερό σκοπό: τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπό τά πάθη καί  τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν.
Τό ἔργο τοῦ Προδρόμου ἔχει ὅμως ἕνα μέγιστο ρόλο, τήν ἀνακήρυξη τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία.
Γιά νά τόν ὑποδεχθεῖ εὐπρεπῶς πρέπει νά προϋπάρχει μία σχέση εἰλικρίνειας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἡ ὁποία σημαίνει μία ἠθική συμπεριφορά, ἐστεμμένη μέ καλές πράξεις «ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας» (Ματθ.3,8).
Τούς διδάσκει ὁ Προφήτης νά πράττουν ἔτσι ὥστε νά ἐπιβεβαιώνουν τήν ὕπαρξη καί τήν γνησιότητα τῆς μετανοίας (π.χ. μή ὑπερηφανεύεστε μέ τά ἀγαθά καί τά προνόμιά σας, μή παίρνετε ἀπό κανένα περισσότερα ἀπό ὅσα δικαιοῦσθε, μή καταδυναστεύετε κανέναν καί νά εἶσθε εὐχαριστημένοι μέ τό κέρδος σας. Ὅποιος ἔχει δύο ἐνδύματα, τό ἕνα νά τό χαρίσει σ᾿ αὐτούς πού δέν ἔχουν καθόλου καί ἐκεῖνος πού ἔχει τρόφιμα νά κάνει τό ἴδιο. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα πραγματικό σύστημα κανόνων μετανοίας – τό πρῶτο τέτοιου εἴδους στήν Καινή Διαθήκη.
Συναντοῦμε στήν δραστηριότητα τοῦ Προδρόμου ἀκόμα μία σπουδαία πλευρά. Ὅσοι βαπτίζονταν ἀπ᾿αὐτόν στόν Ἰορδάνη ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους.(Ματθ. 3,6). Εἶναι τό ἴδιο σχῆμα γενικῆς ἐξομολόγησης ἁμαρτιῶν πού τό συναντοῦμε στήν Παλαιά Διαθήκη καί στίς ἀρχαῖες θρησκεῖες. Ἡ λέξη ἐξομολόγηση, χρησιμοποιημένη ἀπό τόν Προφήτη, θά γίνει ἀργότερα ὁ τεχνικός ὅρος γιά τό συγκεκριμένο ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τοῦ Σωτήρα περί τῆς μετανοίας βρισκόμαστε σ᾿ ἕναν καινούργιο κόσμο. Τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀναγγέλλεται στήν ἀνθρωπότητα. Αὐτό πού μέχρι τώρα ἦταν μόνο σκιά καί σύμβολο, τώρα γίνεται πραγματικότητα, πραγματικό ἔργο κάθαρσης ἀπό τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας. Εἴμαστε ὑπό τήν σκέπη τῆς Χάριτος καί τῆς ἀληθείας (Ἰω. 1,17).
Ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου συμπίπτει μέ τήν ἀρχή τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰησοῦ περί τῆς μετανοίας. Ὁ νόμος τοῦ Μωϋσῆ, οἱ Ψαλμοί, οἱ προφῆτες ὁδεύουν παράλληλα πρός αὐτό τό νέο σημεῖο στήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Μέ τό «πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μαρκ.1,15) Ἐγκαινιάζεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός τοῦ κόσμου. Ἐκπληρώθηκαν οἱ ὑποσχέσεις καί οἱ βιβλικές προφητεῖες. Γυρίστε πρός τόν μοναδικό, ἀληθινό Θεό διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας καί πιστέψτε στό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ πίστη καί ἡ μετάνοια ἐπικαλοῦνται ἀλλήλες. Βέβαια, δέν ὑπάρχει ἀληθινή πίστη, χωρίς γνήσια μετάνοια, οὔτε οὐσιαστική μετάνοια, χωρίς ζωντανή πίστη. Ἡ μία οἰκοδομεῖται ἐπάνω στήν ἄλλη. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ γιατρός τῶν ἁμαρτιῶν. Αὐτός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά βρεῖ τούς πεπλανημένους καί τούς ἀρρώστους καί νά τούς θεραπεύσει μέ τό φάρμακο τῆς μετανοίας. Ὁ σκοπός τοῦ ἐρχομοῦ Του εἶναι ἡ μετάνοια – ὁ μεγάλος νόμος τῆς ἄφεσης τῶν ἁμαρτιῶν. Στήν Κυριακή προσευχή μᾶς ὠθεῖ πρός μετάνοια καί ἡ καθημερινή δέηση γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
Ἐκτός ἀπό τίς προτροπές, ὁ Χριστός μᾶς δίνει καί παραδείγματα γιά τήν σημασία τῆς μετανοίας. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι καί ἡ παραβολή τοῦ χαμένου προβάτου (Λουκ.15,4-7). Σ᾿ αὐτήν ἡ σπουδαιότητα τῆς μετανοίας εἶναι ὁλοφάνερη.
Δέν ἀξίζει ἕνας ἁμαρτωλός περισσότερο ἀπό 99 δικαίους, ἀλλά κι ἕνας μετανοημένος ἁμαρτωλός προκαλεῖ πιό πολλή χαρά στήν γῆ καί στόν οὐρανό ἀπό τούς 99 δικαίους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν περιπλανηθεῖ. Γιατί; Ἐπειδή διά τῆς μετανοίας ἔχει σωθεῖ μία ψυχή ἀπό τόν θάνατο καί μία ψυχή ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλον τόν κόσμο. Ἀπό τήν στιγμή πού χάθηκε, αὐτή ἡ ἀμετανόητη ψυχή, δέν μπορεῖ ν᾿ ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτε.
Ἠ μετάνοια εἶναι ἀναγκαία σ᾿ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Ὁ Χριστός ἔστειλε τούς Ἀποστόλους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι δέν τούς δεχτοῦν στό σπίτι τους καί δεν ἀκούσουν τό Εὐαγγέλιο τῆς μετανοίας, θά τιμωρηθοῦν φοβερά «λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ» (Λουκ. 10, 12).
Πῶς θά γίνει ἡ μετάνοια διδασκόμαστε ἀπό τόν ἴδιο τόν Σωτήρα.
Ὁ Ἴδιος ἐσύχναζε στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό 12 χρονῶν, τό Πάσχα καί στίς ἰουδαϊκές γιορτές.  Ἐνήστευε καί προσευχόταν. Μᾶς λέει πῶς νά προευχόμαστε, ἀνυψώνει τά μάτια πρός τούς οὐρανούς, γονατίζει καί πέφτει μέ τό πρόσωπο στήν γῆ, ψέλνει πνευματικές ὠδές μαζί μέ τούς Ἀποστόλους. Ὅλα αὐτά τά παραδείγματα μᾶς τά ἄφησε ὁ Ἀναμάρτητος Ἐνσαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς ἀναγκαῖες πνευματικές καταστάσεις τῶν μετανοούντων. Γιά νά δεχθεῖ ὁ Θεός τήν προσευχή μας πρέπει πρίν νά συγχωρεθοῦμε μεταξύ μας.
Ἕνα σημαντικό παράδειγμα μετανοίας εἶναι ὁ τελώνης Ζακχαῖος. Πλουτισμένος μέσω τῆς ἀπάτης στάθηκε κάποια ἡμέρα μπροστά στό Κύριο.  Βλέποντας τήν ἐνσαρκωμένη Ἁγιότητα αἰσθάνθηκε ἀμέσως τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς του καί τήν ἀνάγκη νά ξεφορτώσει τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν του πού τόν πίεζαν στήν καρδιά καί τόν ἀνησυχοῦσαν.
Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ στό σπίτι τοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά ξεκοπεῖ ἀπό τό ἄτιμο παρελθόν του. Ἔμμεσα ἐξομολογεῖται καί ἀποφασίζει ποιό θά εἶναι τό μελλοντικό του πιστεύω καί ἡ συμπεριφορά τῆς ζωῆς του. «Τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν» (Λουκ.19,8) Μπροστά σ᾿ αὐτή τήν εἰλικρινῆ καί ξαφνική μετατροπή, ὁ Χριστός ἀπαντᾶ:  «Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο». (στιχ. 9)
Ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ ἀπάρνηση τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ κύρια στιγμή τῆς μετανοίας. Τό ἰδανικό τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἁγιότητα, ἡ ὁποία δέν ἔχει τίποτε τό κοινό. Αὐτό τό πρᾶγμα τό ἔχει καταλάβει τόσο ὁ Ζακχαῖος, ὅσο καί ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα, στήν ὁποία ὁ Χριστός εἶπε: «Πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰω. 8,11). Ὁ ἀνώτατος σκοπός τῆς μετανοίας εἶναι ἡ ἠθική καί πνευματική τελειότητα «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν» (Ματθ. 5, 48).
Το κλασικό παράδειγμα μετανοίας στό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου. Σημειώνουμε μόνο τά ἑξῆς: ὁ υἱός (ὁ ἄνθρωπος γενικά) φεύγει ἀπό τό σπίτι τοῦ πατρός του (εἶναι ὁ Θεός) νά ζήσει στόν κόσμο τῶν ἁμαρτιῶν. Ἐκεῖ  χάνει ὅλη τήν κληρονομία του. Τοῦ ἀπομένει μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς παλαιότερης εὐτυχισμένης ζωῆς του.
Γεύεται τήν πικρία τῶν δεινῶν, ἀλλά συνέρχεται. Γεννιέται μέσα του μία καινούργια σκέψη, ἡ ὁποία ξεσπᾶ καί γίνεται ἐξομολόγηση. Καί ὅπως εἶπε, ἔτσι ἔπραξε κατόπιν. Πηγαίνει στό πατέρα του, ἐξομολογεῖται καί κλαίει γιά τίς ἁμαρτίες του. Ὁ πατέρας του ἀπό μακριά τόν βλέπει, τρέχει, τόν ἀγκαλιάζει, χαίρεται, τόν φιλεῖ καί τόν ντύνει μέ βασιλικό ἔνδυμα.
Ἔχουμε στήν παραβολή τοῦ ἀσώτου ὅλα τά στοιχεῖα μιᾶς πλήρους μετάνοιας: Βλέπουμε τόν ἁμαρτωλό, τήν συναίσθηση, τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν του, τήν ἐπιστροφή, τήν συγχωρητική εὐχή, τήν ἀνάνηψη, τήν ἀπόφαση διορθώσεως, τόν πατέρα πού τόν δέχεται, τήν μετάνοια καί τήν σύγχώρησή του ἀπό τόν πατέρα. Αὐτή ἡ παραβολή ἀπεικονίζει αὐτό πού θά μπορούσαμε νά ὀνομάσουμε πλήρη εὐαγγελική μετάνοια.
Ἀπό τά παραπάνω παραδείγματα μαθαίνουμε πῶς γίνεται ἡ μετάνοια. Δέν βρισκόμαστε στό σκότος τῆς δεισιδαιμονίας καί τῆς τυπολατρείας τῶν εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν τοῦ παρελθόντος, ἀλλά στό ἐπίπεδο τῆς ἀληθινῆς καί ἀγνῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας. Ἡ ἁμαρτία εἶναι μία ψυχολογική πραγματικότητα.
Ἡ συνέπειά της εἶναι ὁ θάνατος. Ὅποιος θέλει νά ζήσει, πρέπει νά μετανοήσει. Πῶς; Ὅπῶς μᾶς ὑπέδειξε ὁ Χριστός. (μέ τόν ἐκκλησιασμό,τήν νηστεία καί τήν προσευχή) ἤ σάν τόν τελώνη, μέ ταπείνωση, σάν τήν πόρνη, μέ τά δάκρυα τῆς ἀπέραντης ἀγάπης της, σάν τόν Πέτρο μέ λυγμούς καί μέ πόνο, σάν τόν ληστή μέ φλογερή προσευχή καί μέ ἀληθινή μετάνοια.
Ὁ Χριστός συγχωρεῖ τήν ἁμαρτία «ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς» (Μαρκ. 2,10). Εἶναι ἡ μεγάλη ἀγγελία, τό μέγα θαῦμα, ἡ ἐπανάσταση καί ἡ θεϊκή ἀποκάλυψη τήν ὁποία ἔφερε πρῶτος καί γιά πρώτη φορά στόν κόσμο ὁ Χριστός. Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι ἡ ἀποστολή  τοῦ ἐρχομοῦ Του στόν κόσμο.
Ὅλες οἱ ἁμαρτίες συγχωροῦνται ἐκτός ἀπό τήν βλασφημία ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία εἶναι αἰώνια ἁμαρτία. Εἶναι μία λογική καί ἠθική ἀδυναμία νά συγχωρεθεῖ ἕνας ἁμαρτωλός, ὁ ὁποῖος ἀντιστέκεται, ἐνσυνείδητα, στό φῶς τῆς ἀληθείας.


Μεταφραστές : ἱερεύς π. Κυπριανός Στάϊκου, ρουμᾶνος καί μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.


Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Γιά νά διαβάσετε τα ὑπόλοιπα μέρη πατήστε Ἰλαρίων Φέλεα

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Εσύ τί κοτόπουλο έφαγες σήμερα;


Από την Παρασκευή που μας πέρασε έχουμε αρχίσει να δεχόμαστε πληροφορίες για την είδηση που θα διαβάσετε στη συνέχεια. Θα προκαλέσει σε όλους μας εύλογες ανησυχίες... Και θα μας έρθει στο νου το θαύμα των κολλύβων... Μεγάλη ελληνική εταιρία εκτροφής και εμπορίας κοτόπουλων εφαρμόζει τον μουσουλμανικό νόμο στη σφγή τους... ΝΑΙ, δεν πρόκειται για αστείο! Φρικτή πραγματικότητα είναι! Αλήθεια, αν κάποια ανάλογη επιχείρηση ζητούσε από έναν ορθόδοξο ιερέα να κάνει αγιασμο και να αγιάσει τα κοτόπουλα που θα οδηγούνταν σε σφαγή, οι γνωστοί προοδευτικοί κύκλοι δεν θα μιλούσαν για μεσαίωνα; Τώρα σιωπή από παντού. Ας προσέξουμε γιατί το τυπικό της σφαγής κατά τον νόμο μίας άλλης θρησκείας περιλαμβάνει και προσευχές...
Διαβάστε την είδηση και δείτε και τις πολλές πηγές στη συνέχεια:
 
Γνωρίζετε τί είναι το HALAL; Προφανώς οι περισσότεροι από εσάς όχι. Και όμως το τρώτε καθημερινά.
Η εταιρία Πίνδος που έχει κοτόπουλα, μας ενημερώνει ότι τα κοτόπουλα που βγάζει στην αγορά για να φάμε, είναι σφαγμένα τελετουργικά σύμφωνα με τους νόμους της Σαρία.

Με τον όρο «χαλάλ» περιγράφονται τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και προετοιμαστεί με βάση τις παραδόσεις και τους κανόνες της μουσουλμανικής θρησκείας. Στην περίπτωση του κρέατος, πρόκειται για προϊόντα που κατ' αρχάς δεν περιέχουν χοιρινό και προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί με συγκεκριμένο τελετουργικό.

Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρία αυτή, πριν θανατώσουν ένα κοτόπουλο, διαβάζει οΜουσουλμάνος υπάλληλος σφάχτης, μία Μουσουλμανική προσευχή και κατόπιν θανατώνει το κοτόπουλο λέγοντας τα λόγια "Μπισμιλλάχ Ερραχμάν Ερραχήμ, Αλλάχου Εκμπάρ".
Στην εταιρία Πίνδος λοιπόν, αποκλείεται να είναι ΜΗ Μουσουλμάνος υπάλληλος ο σφαγέας διότι θα πρέπει να τηρήσει ευλαβικά την διαδικασία HALAL και να πει την προσευχή.Έχουμε δηλαδή, θρησκευτικό ρατσισμό σε μία θέση υπαλλήλου μιας Ελληνικής Εταιρίας που οι περισσότεροι δυνητικά πελάτες της, είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι..
(πηγή: http://oxipsifo.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html )
 
Όταν "κομπάζει" ένας από τους βασικούς προμηθευτές σε κοτόπουλα, των Ορθόδοξων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι τα σφάζει με τον ειδικό, μουσουλμανικό, τελετουργικό τρόπο "χαλάλ", τότε προκύπτει πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί ακόμα εξ' όσων γνωρίζουμε ο Ελληνικός Στρατός πολεμάει Υπέρ Πίστεως, και Πατρίδος (υπέρ βωμών, και εστιών, κατά τους αρχαίους προγόνους μας). (πηγή:http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-ala-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82 )

Για το θέμα αυτό μας ενημερώνει η ίδια η εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της (δείτε τη στο:http://www.pindos-apsi.gr/halal) και υπάρχει και η απόφαση πιστοποίηση από τη Μουφτεία της Ξάνθης (δέιτε τη στο: http://www.pindos-apsi.gr/files/pdf/halal.pdf ) Το περίεργο που μέχρι σήμερα δεν είχαμε ευρέως πληροφορηθεί είναι πως η πιστοποίηση είναι από το 2003. Άρα μέχρι σήμερα εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν καταναλώσει κοτόπουλα Χαλάλ... Να πούμε χαλάλι; ΟΧΙ....

Σύμφωνα με τους μουσουλμανικούς νόμους, τα ζώα πρέπει να σφαχτούν κόβοντας τον λαιμό τους, ώστε να τρέξει όλο τους το αίμα. Τα ζώα πεθαίνουν συχνά με έναν αργό οδυνηρό θάνατο εξαιτίας των θρησκευτικών σφαγείων τα οποία απαλλάσσονται από τους νόμους που απαιτούν τα ζώα πρώτα να αναισθητοποιούνται πριν τη θανάτωσή τους.

Επίσης έχει αναφερθεί, ότι στιν τιμή του κοτόπουλου που αγοράζουμε, προστίθετε ένας"κρυφός φόρος" για την πιστοποίηση Χαλάλ, όπου και τον εισπράτει από την εκάστοτε εταιρεία που έχει πιστοποίηση χαλάλ, η Μουσουλμανική κοινότητα.
(πηγή: http://oxipsifo.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html )

Halal κοτόπουλο σημαίνει το κοτόπουλο που έχει τελετουργικά σφαχτεί και δεν έχει πρόσθετα σε αυτό που είναι ‘Χαράμ’.
Τα ζώα που σκοτώνονται χαλάλ (σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο) δεν μπορούν να αναισθητοποιούνται πριν τους κόψουν τους λαιμούς τους, πράγμα που σημαίνει ότι πολλά ζώα,συμπεριλαμβανομένων των αγελάδων που φαίνονται σε σκληρά βίντεο να παλεύουν,ενώ το αίμα τους τρέχει από το κομμένο λαιμό τους.

Για το θέμα διαβάζουμε στο Xanti Press σε ανάρτηση από τις 19 Οκτωβρίου 2010:
 
Υπάρχουν πολλοί τρόπο για να διχάσει κανείς μια κοινωνία. Αλλά η καθοδήγηση που λαμβάνει χώρα εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να απομονώσει τη μειονότητα από την κοινωνία, οδηγεί σε καταστάσεις που φαντάζουν γελοίες αλλά είναι επικίνδυνες και αποκαλύπτονται πλέον σε όλη τους την έκταση.
Το κρέας που καταναλώνουν οι μουσουλμάνοι γίνεται αντικείμενο θρησκευτικής και πολιτικής εκμετάλλευσης καθώς η γραμμή που ακολουθείται μέσα από τους θρησκευτικούς χώρους της μειονότητας υπαγορεύει την κατανάλωση κρέατος μόνο από εγκεκριμένους κρεοπώλες, οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία σφαγής και «διαβάζουν» τα κρέατα κατά τη σφαγή τους! Για να αποδειχθεί αυτή η προϋπόθεση επιστρατεύεται ο Μουφτής Ξάνθης Εμίν Σινίκογλου (ο νόμιμος μάλιστα και όχι ο ψευδομουφτής) ο οποίος εκδίδει βεβαιώσεις ότι συγκεκριμένοι παραγωγοί κρέατος έχουν τη σχετική πιστοποίηση που ονομάζεται Χαλάλ !
Όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο, πραγματικά συμβαίνει. Στην εικόνα 2 (κλικ για μεγέθυνση) εμφανίζεται βεβαίωση του 2003 στην οποία ο Μουφτής βεβαιώνει με περισσή ιλαρότητα ότι τα κοτόπουλα της εταιρίας Πίνδος διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση καθώς κατά τη διαδικασία σφαγής διαβάζεται μια συγκεκριμένη ευχή. Έλεγχος φυσικά για την περιβόητη διαδικασία που πιστοποιείται προφανώς και δεν έχει γίνει ποτέ από θρησκευτικό λειτουργό, αποδεικνύοντας την προφανή σκοπιμότητα της έκδοσης. Αντίστοιχα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί για μειονοτικούς κρεοπώλες στην Ξάνθη.
Υποχρέωση σήμανσης και κείμενη νομοθεσία.
Κρέατα τύπου Χαλάλ υπάρχουν πράγματι, όμως με βάση όσα ισχύουν η σχετική διαδικασία, δεν είναι αυτή που βεβαιώνεται στο επίμαχο πιστοποιητικό (για το οποίο η Μουφτεία αποφεύγει να τοποθετηθεί), και δεν διαβάζεται απλώς μια ευχή. Η εν λόγω πιστοποίηση προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σφαγής που διαφοροποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος. Άρα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα συγκεκριμένα κρέατα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ειδική σήμανση, γνωστή στον καταναλωτή ( Ε.Κ. 178/2002) και να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία θρησκευτικής σφαγής(Ε.Κ. 1099/2009) που γίνεται σε αντίστοιχο σφαγείο.
Αντίδραση χριστιανών υπαλλήλων και καταγγελία !
Το γεγονός αυτό όμως έχει και δεύτερη όψη. Υπάλληλοι υπηρεσιών, κάποιοι από τους οποίους σχετίζονται με τον κτηνιατρικό κλάδο, υπέγραψαν καταγγελία που απέστειλαν στο Σωματείο Κρεοπωλών (Εικόνα 3), στην οποία αναφέρουν ότι αν αληθεύουν όσα βεβαιώνονται από το Μουφτή, χριστιανοί καταναλωτές ψωνίζουν από κρεοπώλες, προϊόντα που έχουν «διαβαστεί» στο όνομα άλλης θρησκείας και κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της δικαιοσύνης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και πρακτικά δεν υπάρχουν πολλοί νοήμονες που δέχονται τη θεωρία περί «διαβασμένων» και «αδιάβαστων» κρεάτων, εντούτοις η καταγγελία εγείρει ένα βάσιμο λατρευτικό ζήτημα.
Πάντως τα κοτόπουλα της εταιρίας ΠΙΝΔΟΣ καταναλώνονται από όλη την Ελλάδα και μάλλον κανείς δεν ήξερε ότι έχουν σχετική πιστοποίηση, παρότι θα έπρεπε. Πρακτικά όλοι, λίγο ή πολύ, υποκρίνονται για διαφορετικούς λόγους.
Σοβαρό πολιτικό και θρησκευτικό ζήτημα. Τι γίνεται στην Ευρώπη
Το γεγονός έχει φέρει σε δυσχερή και αμήχανη θέση τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, το Σωματείο Κρεοπωλών αλλά και τη Μητρόπολη Ξάνθης που επιχειρούν να χειριστούν ένα ζήτημα ευαίσθητο που αφορά και στις δύο θρησκείες, χωρίς να προκληθεί ένταση. Είναι όμως προφανές ότι η Μουφτεία έχει χειριστεί το θέμα χωρίς επίγνωση της βαρύτητας που έχει, έχει εξυπηρετήσει κύκλους που δεν θα ήθελε, υποβαθμίζοντας την ίδια της την αποστολή ως θρησκευτικής ηγεσίας και αποδεικνύοντας προφανή ανεπάρκεια.
Το ζήτημα της θρησκευτικής ευσέβειας και για τις δύο θρησκείες είναι κάτι που ορίζεται ως ατομικό δικαίωμα και, ως εκ τούτου, προκύπτει μια διένεξη που έχει λογική βάση. Όμως, παρόλο που δεν είναι κομψό να κατηγορείται η θρησκευτική εμμονή, εντούτοις είναι προφανές ότι στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης κοινωνίας υπάρχει μεγάλη δόση υποκρισίας. Φυσικά, η θρησκεία χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά διχαστικά, υπηρετώντας τη γνωστή επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής αυτονόμησης της μειονότητας αλλά και του κέρδους. Σε αυτή τη λογική υπακούουν τα κάθε λογής κηρύγματα που εκπορεύονται από συγκεκριμένους κύκλους και βρίσκουν έδαφος σε θρησκευτικούς χώρους.
Το θέμα της θρησκείας είναι προφανώς ένα αναχρονιστικό πρόσχημα που επιχειρεί να οδηγήσει πολιτισμένες κοινωνίες σε θρησκευτικές μεθόδους και πιστοποιητικά, που ανάγονται στο μεσαίωνα. Στη Γαλλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου και σχετικά άρθρα στο Βήμα (κλικ εδώ, οι κληρικοί που δίνουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καρπώνονται ποσοστό των εσόδων από τα προϊόντα που φέρουν την πιστοποίηση ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές κοινωνικές διενέξεις. Ταυτόχρονα όμως είναι σαφές ότι η μέθοδος που επιλέγεται για να προκληθεί ένταση και διχασμός οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, που προσεγγίζουν περισσότερο το Αφγανιστάν και λιγότερο μια ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά η πραγματικότητα αυτή, όπως είναι γνωστό, αμφισβητείται έντονα στη Θράκη με πολλές αφορμές.
Γιάννης Σιδηρόπουλος
(ΠΗΓΗ: http://www.xanthipress.gr/eidiseis/koinonia/4281.html )

Η "χαλαλοποίηση" της Βρετανίας

Το κρέας ‘halal’ σερβίρεται πλέον, σε ορισμένες από τις πλέον δημοφιλείς αθλητικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας, παμπς, σχολεία και νοσοκομεία, χωρίς το βρετανικό κοινό να το γνωρίζει. (Το κρέας χαλάλ, είναι κρέας από αγελάδες οι οποίες έχουν σφαγιαστεί σύμφωνα με την ισλαμική πρακτική. «Χαλάλ» σημαίνει στα αραβικά «επιτρεπόμενο, θεμιτό». Είναι το αντίθετο του «χαράμ». Φυσικά, το χοιρινό απαγορεύεται).

Όλο το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο και το αρνί που πωλείται στους φιλάθλους στο Wembley Stadium, έχει παρασκευασθεί, κρυφά, σύμφωνα με τον αυστηρό ισλαμικό νόμο της Σαρία.

Και εκατοντάδες εστιατόρια και παμπς στη Βρετανία, καθώς και κορυφαίοι ιππόδρομοι, σχολεία και νοσοκομεία, τώρα χρησιμοποιούν μόνο κοτόπουλο που έχει σφαχτεί τελετουργικά, σύμφωνα με το νόμο της σαρία.

Σύμφωνα με τους μουσουλμανικούς νόμους, τα ζώα πρέπει να σφαχτούν κόβοντας τον λαιμό τους, ώστε να τρέξει όλο τους το αίμα. Τα ζώα πεθαίνουν συχνά με έναν αργό οδυνηρό θάνατο εξαιτίας των θρησκευτικών σφαγείων τα οποία απαλλάσσονται από τους νόμους που απαιτούν τα ζώα πρώτα να αναισθητοποιούνται πριν τη θανάτωσή τους.

Υπάρχει πλέον μία έντονη και αυξανόμενη ανησυχία ότι το κοινό υποστηρίζει άθελά του μία σκληρή μορφή σφαγείου.

Ένας εκπρόσωπος της RSPCA, της βρετανικής φιλοζωΐκής οργάνωσης, δήλωσε: «Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πως παράγεται το κρέας που τρώει.

Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το πώς διαβιώνουν τα ζώα.

«Πολλά είδη διατροφής δεν έχουν καμία πληροφορία σχετικά με αυτό.
«Θα πρέπει τα ζώα αυτά να αναισθητοποιούνται πριν τη σφαγή».
Η ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων ‘Viva!’ δήλωσε: «Άλλες πρακτικές που βασίζονται στην (μουσουλμανική) θρησκεία - όπως η πολυγαμία ή ο λιθοβολισμός της μοιχαλίδας - δεν επιτρέπονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι φίλαθλοι του ράγκμπι που παρακολουθούν αγώνες στο Twickenham και οι λάτρεις των ιπποδρομιών που επισκέπτονται το Ascot, μπορούν να αγοράσουν μόνο ‘halal κοτόπουλο’.

Στα παιδία στα σχολεία σε όλη τη Βρετανία δίνουν συστηματικά halal κρέας με μόνη εναλλακτική λύση την χορτοφαγική επιλογή. Στο Tower Hamlets, στο ανατολικό Λονδίνο, πάνω από 100 σχολεία χρησιμοποιούν μόνο halal κρέας.
Νοσοκομεία, όπως το Guy’s and St Thomas’ NHS Trust στο Λονδίνο και το Mid-Staffordshire NHS Foundation, επίσης, επιμένουν όλα τα κρέατα ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο της σαρία.
Και το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Βρετανίας και αλυσίδα εστιατορίων Whitbread, που κατέχει το Beefeater και την αλυσίδα Brewers Fayre καθώς το Costa Coffee, και τα εστιατόρια Taybarns και Table Table, παραδέχθηκε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των πουλερικών που σερβίρει είναι ‘halal’, αν και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας επέμενε ότι όλα τα πουλερικά «αναισθητοποιούνται πριν από τη σφαγή».

Χθες το βράδυ εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι «όλο το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο και το αρνί που πωλείται στο Wembley Stadium είναι halal».

Τα συμπτώματα όμως της ‘χαλαλοποίησης’ ως αποτέλεσμα της σταδιακής απροκάλυπτης υποταγής της δήθεν «προοδευτικής», ‘πολυπολιτισμικής’ και εθνοφοβικής Δύσης στο Ισλάμ δεν αποτελεί μόνο βρετανικό φαινόμενο.

Βέλγιο: Δεν σερβίρεται χοιρινό κρέας στα μισά ολλανδόφωνα σχολεία!

Το Φλαμανδικό εθνικιστικό κόμμα Vlaams Belang, (που διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής της Φλάνδρας) έλεγξε πόσες σχολικές κουζίνες έχουν προσαρμοστεί στο «πολυπολιτισμικό πλαίσιο» στο ολλανδόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα των Βρυξελλών. Λίγο περισσότερα από τα μισά, από τα συνολικά 61 σχολεία που υπάρχουν, δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν χοιρινό κρέας, έτσι ώστε να μην αηδιάζει η μουσουλμανική κοινότητα. Μάλιστα, το 12% των σχολείων έχουν αποκλειστικά φαγητό halal.

Το Vlaams Belang λέει ότι είναι πρωτοφανές ότι οι μη μουσουλμάνοι μαθητές να αναγκάζονται να τρώνε κρέας halal, συχνά μάλιστα, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίεσης των ριζοσπαστών μουσουλμάνων που απαιτούν ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθούν τυφλά το νόμο της Σαρία.

Διαμαρτυρίες για "χαλάλ" fast food στη Γαλλία

Στην Γαλλία, πρόσφατα, η απόφαση της αλυσίδας fast-food ‘Quick’ κάποια υποκαταστήματά της να σερβίρουν μόνο «χαλάλ» μπιφτέκια και μπέργκερ, προκειμένου να προσελκύσει Μουσουλμάνους πελάτες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις Γάλλων πολιτικών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η εταιρία παραβιάζει την κοσμική παράδοση της Γαλλίας, όπου ζει ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης, δηλαδή 5 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι.

Η αλυσίδα δέχθηκε σκληρές επικρίσεις στις αρχές του χρόνου όταν έθεσε σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα πώλησης χαλάλ μπέργκερς, στα οποία το μπέικον αντικαταστάθηκε από καπνιστή γαλοπούλα. Τότε ο υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Μπρουνό λε Μερ, είχε δηλώσει ότι το μάρκετινγκ με θρησκευτικά κριτήρια αντίκειται στις γαλλικές αξίες. Επίσης, ο δήμαρχος μιας πόλης όπου άνοιξε τέτοιο κατάστημα απείλησε την εταιρεία με αγωγές, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλεται «ισλαμικός φόρος» στους πελάτες, αφού μέρος του ποσού που πληρώνουν για το κρέας καταλήγει στις θρησκευτικές μουσουλμανικές αρχές που πιστοποιούν ότι το ζώο από το οποίο προήλθε το κρέας θανατώθηκε κατά τον μουσουλμανικό νόμο. Τρόφιμα χαλάλ προσφέρει στη Γαλλία και η αμερικανική αλυσίδα Kentucky Fried Chicken.

Τα τρόφιμα χαλάλ είναι μια μεγάλη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση στη Γαλλία. Σύμφωνα με έρευνα, η αγορά κρέατος χαλάλ θα ανέλθει στα 5,5 δισ. ευρώ φέτος, μέγεθος διπλάσιο από τον τζίρο της αγοράς οργανικών τροφίμων.
Ο Θεός να μας φυλάει στην Ελλάδα μας! Και να μας ελεήσει για την αδιαφορία μας, την ένοχη σιωπή και αποδοχή μας... Ας αντισταθούμε και ας ενημερώσουμε ο ένας τον άλλον... Άμεσα!!!

Πηγή: http://opougis.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Ας τους απαντήσουμε στην Δημόσια Διαβούλευση της "εργάσιμης Κυριακής". Λήγει σε 3 ημέρες (21/12)

Επιστολή από αναγνώστη μας Κωνσταντίνο: Για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές δεν έχει επισημανθεί στο διαδίκτυο η δυνατότητα αλλά και ανάγκη της μαζικής αντίδρασης των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Υπουργείου ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε την επιτυχία της μαζικής αντίδρασης του κόσμου στη διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο επαίσχυντο νομοσχέδιο «περί ρατσισμού»  κατά των λαθρομεταναστών, που τελικά, ουδέποτε κατατέθηκε.

     Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 14/12 μέχρι 21/12, δηλαδή λήγει σε τρείς ημέρες!

     Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πρόσκληση από τα πατριωτικά και ορθόδοξα ιστολόγια για μαζική συμετοχή και κατακεραύνωμα της νέας αυτής επίθεσης στην παράδοση της ορθόδοξης Ελλάδος μας. Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης είναι:   http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3528

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Καλοφωνικός Ειρμός «Άστρον ήδη ανατέταλκεν»


Υπόδειγμα για την συμπλήρωση της Δήλωσης Άρνησης προς τον Ε.Ο.Μ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων), για να μην γίνουμε Δωρητές Οργάνων

(Ἔτσι ξεκινᾶ τό τυποποιημένο κείμενο τῆς δήλωσης πού κυκλοφορεῖ για συμπλήρωση):

Μέ ἀτομική μου εὐθύνη καί γνωρίζοντας τίς κυρώσεις πού προβλέπονται ἀπό τίς διατάξεις τῆς παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Ν. 1599/1986, δηλώνω ὅτι: σέ περίπτωση θανάτου δέν ἐπιθυμῶ νά ληφθοῦν τά ὄργανά μου πρός μεταμόσχευση.
(Τήν τυποποιημένη δήλωση, θα βρεῖτε ἐδῶ:https://www.box.com/shared/04xh1frol5uk59d75b6d )

 (Πρέπει ὅμως νά γίνουν καί δικές μας διασαφηνίσεις, διότι δέν μᾶς καλύπτει ἡ ἔκφραση: "σέ περίπτωση θανάτου", ὁπότε συνεχίζουμε μέ τό παρακάτω δικό μας κείμενο):
Ἐπίσης, δηλώνω ὅτι: εἴτε εἶμαι νεκρός/ή, εἴτε σέ κῶμα, εἴτε μέ χαρακτηρισμένο"ἐγκεφαλικό θάνατο" τόν ὁποῖον δέν δέχομαι ὅπως καί πάρα πολλοί ἐξαίρετοι ἐπιστήμονες, εἴτε εἶμαι μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀναίσθητος/η, εἴτε ὑγιής, εἴτε ἔχω τίς αἰσθήσεις μου μερικῶς ἤ πλήρως καί γιά νά μήν ἀναφέρω ξεχωριστά ὅλες τίς πιθανές περιπτώσεις, δέν ἐπιθυμῶ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ. 
Ἐπικυρωμένα φωτοαντίγραφα τῆς παρούσης δήλωσής μου θά διατεθοῦν σέ δικηγόρους μου, συγγενεῖς καί φίλους μου, προκειμένου νά εἶναι γνῶστες τῆς ἐπιθυμίας μου καί γιά νά προστατευθοῦν σέ περίπτωση θανάτου μου καί γιά πᾶν ἐνδεχόμενον τά δικαιώματά μου.

Καί τά λοιπά στοιχεῖα τῆς δήλωσης....

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καλό θά ἦταν νά ἀποσταλεῖ μέ συστημένη ἐπιστολή καί νά φυλάξει ὁ κάθε ἀποστολέας τό ἀποδεικτικό πληρωμῆς-ἀποστολῆς ἀπό τό κατάστημα τῶν ΕΛΤΑ στό ὁποῖο ἐξυπηρετήθηκε, ὥστε νά εἶναι κατοχυρωμένος πώς ἔστειλε στό Κράτος τήν δήλωσή του!

Ὁ Θεός μαζί μας.
Ἐστάλη μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομεῖου


Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Πειραιώς Σεραφέιμ γιά Ἐφημερίδα "Ἐλεύθερος Τύπος", τήν «ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ» καί τό νεοεποχίτικο καί Σιωνιστικό Discovey World

Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἄρη καί τή Λίλιαν Βουδούρη, τό Σάββατο 8/12/2012 φ. 202, μᾶλλον γιά νά ἐνδυναμώσει ὡς ἐφημερίδα τοῦ συντηρητικοῦ χώρου, τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων προσφέρει σειρά DVD μέ θέμα «Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ» τήν ὁποία διαφημίζει ὅτι ἔχει τό κῦρος τῆς γνωστῆς ἑβραϊκῶν συμφερόντων ἑταιρίας τῆς Ἀμερικῆς Discovey World σέ 6 συνεχόμενα DVD μέ ἐπί μέρους ἑνότητες:
1. Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ,  2. Τά χαμένα χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, 3. Τά παιδικά χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, 4. Ὁ ρόλος τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, 5. Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ, καί 6. Οἱ τελευταῖες μέρες τοῦ Ἰησοῦ.


Κοινή ἀποκαλυπτική συνισταμένη ὅλων αὐτῶν τῶν δῆθεν ἀγνώστων στοιχείων πού γίνονται γνωστά εἶναι ὅτι πουθενά δέν ἀποκαλεῖται ὁ Ἰησοῦς, Χριστός ἤ Μεσσίας ἀλλά ἀναμασῶνται ὡς ἐκ τῆς θεματολογίας ἀποδεικνύεται, τά γνωστά ἐμετικά ψεύδη καί οἱ κατασκευασμένες γελοιότητες πού χαλκεύει μετά μανίας, ἐμπαθείας καί ἀτελευτήτου κακίας τό ἑωσφορικό Σιωνιστικό τέρας.
 Θά ἦταν προτιμώτερο γιά τήν ἐκλεκτή συντηρητική ἐφημερίδα ἡ ὁποία στίς ἀκροτελεύτιες σελίδες της διαφημίζει τά αἴσχη τοῦ σοδομιτισμοῦ καί τῆς ἀστρολογίας νά προσέφερε τήν Καμπάλα καί τό Ταλμούδ, θά ἦτο πιό εἰλικρινές ἐκ μέρους της καί πιό τίμιο.

Τό νά διαδίδει τά χιλιοειπωμένα καί ἀνύπαρκτα καί εὐτελῆ παραμύθια τοῦ ἑβραϊκοῦ σιωνισμοῦ συμβάλουσα ἔτσι στήν ἀδιάπτωτη ἐκστρατεία τοῦ Σιωνισμοῦ γιά τήν ἀποδόμηση τοῦ Παναγίου Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν κατατάσσει δυστυχῶς στήν ἐγνωσμένη χορεία τῶν ἐκκλησιομάχων καί διωκτῶν τῆς ἀμωμήτου πίστεως τοῦ ἀποκαλυφθέντος αἰωνίου Θεοῦ καί εἶναι ἐγνωσμένη ἡ τύχη ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποίοι «λακτίζουν πρός κέντρα» καί ἀποβαίνουν οἱ τραγικότεροι δήμιοι γιά τούς ἑαυτούς των.

Προκαλοῦμε τήν καλή Ἐφημερίδα νά ἐνημερώση δημοσίᾳ ποιά εἶναι ἡ ἐθνικότης καί ἡ θρησκευτική παραδοχή τῶν ἐμφανιζομένων ὡς δῆθεν Experts στά DVD πού προσφέρει τῶν κ.κ. Assad Saleh Matib, Assad Tayyadh Amarah, Dr Brian Schultz, Dr Danny Syon, Dr Ehud Netzer, Dr Marvin Meyer, Dr Nadav Kashtan, Dr Rami Arav, Dr Refat Meshal, Dr Salima Ikram, Dr Shelley Wachsmann, Jerome Murrhy, Samir Hawa, Yuval & Mose Lufan, γιατί μόνο ἀπό τά ὀνόματα αὐτῶν ἀποκαλύπτεται ἡ Ἑβραϊκή ἤ μουσουλμανική τους καταγωγή καί πίστη.
Ἀπάντηση βέβαια στήν καλή Ἐφημερίδα καί στήν ἑβραϊκῶν συμφερόντων ἑταιρεία Discovery World θά δώσει ὁ εὐσεβής λαός μας τίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται γεμίζοντας ὅπως πάντα ἀσφυκτικά κατά χιλιάδες τούς Ἱ. Ναούς σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς πατρίδος μας.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.gr/2012/12/discovey-world.html

Μητροπολίτης Πρεβέζης Χρυσόστομος: ''Τέλος στις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων''


Το στίγμα για την επόμενη ημέρα στην τοπική Εκκλησία της Πρέβεζας, έδωσε κατά την πρώτη Ιερατική Σύναξη ο νέος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στο σύνολο των κληρικών της επαρχίας του, αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων στην νεοελληνική.

"Δεν ζητώ τίποτε παραπάνω από εσάς, παρά μόνο όσα προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας", είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης ζήτησε από τους ιερείς να μην αποδίδουν πλέον στην νεοελληνική γλώσσα τα λειτουργικά κείμενα.
"Όπως εγώ υπακούω στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, θα παρακαλούσα και εσείς να επιδείξετε υπακοή  στο συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να μην με φέρετε σε δύσκολη θέση" τόνισε.
Και πρόσθεσε: "Άλλωστε και στο Οικουμενικό Πατριάρχειο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, όλα τα μυστήρια και οι ευχές αποδίδονται στο πρωτότυπο κείμενο".

Πρωταρχικός του στόχος, είπε, είναι να έρθουν κοντά οι ιερείς στην νεολαία και να αναπτυχθεί το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως.
Τέλος, ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον προκάτοχό του μακαριστό Μητροπολίτη Μελέτιο, τονίζοντας πως είχε την ευλογία να συνεργαστεί μαζί του στην Ιερά Σύνοδο και να διαπιστώσει τα χαρίσματα και το βεληνεκές της προσωπικότητάς του.