Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Υπόδειγμα για την συμπλήρωση της Δήλωσης Άρνησης προς τον Ε.Ο.Μ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων), για να μην γίνουμε Δωρητές Οργάνων

(Ἔτσι ξεκινᾶ τό τυποποιημένο κείμενο τῆς δήλωσης πού κυκλοφορεῖ για συμπλήρωση):

Μέ ἀτομική μου εὐθύνη καί γνωρίζοντας τίς κυρώσεις πού προβλέπονται ἀπό τίς διατάξεις τῆς παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Ν. 1599/1986, δηλώνω ὅτι: σέ περίπτωση θανάτου δέν ἐπιθυμῶ νά ληφθοῦν τά ὄργανά μου πρός μεταμόσχευση.
(Τήν τυποποιημένη δήλωση, θα βρεῖτε ἐδῶ:https://www.box.com/shared/04xh1frol5uk59d75b6d )

 (Πρέπει ὅμως νά γίνουν καί δικές μας διασαφηνίσεις, διότι δέν μᾶς καλύπτει ἡ ἔκφραση: "σέ περίπτωση θανάτου", ὁπότε συνεχίζουμε μέ τό παρακάτω δικό μας κείμενο):
Ἐπίσης, δηλώνω ὅτι: εἴτε εἶμαι νεκρός/ή, εἴτε σέ κῶμα, εἴτε μέ χαρακτηρισμένο"ἐγκεφαλικό θάνατο" τόν ὁποῖον δέν δέχομαι ὅπως καί πάρα πολλοί ἐξαίρετοι ἐπιστήμονες, εἴτε εἶμαι μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀναίσθητος/η, εἴτε ὑγιής, εἴτε ἔχω τίς αἰσθήσεις μου μερικῶς ἤ πλήρως καί γιά νά μήν ἀναφέρω ξεχωριστά ὅλες τίς πιθανές περιπτώσεις, δέν ἐπιθυμῶ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ. 
Ἐπικυρωμένα φωτοαντίγραφα τῆς παρούσης δήλωσής μου θά διατεθοῦν σέ δικηγόρους μου, συγγενεῖς καί φίλους μου, προκειμένου νά εἶναι γνῶστες τῆς ἐπιθυμίας μου καί γιά νά προστατευθοῦν σέ περίπτωση θανάτου μου καί γιά πᾶν ἐνδεχόμενον τά δικαιώματά μου.

Καί τά λοιπά στοιχεῖα τῆς δήλωσης....

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καλό θά ἦταν νά ἀποσταλεῖ μέ συστημένη ἐπιστολή καί νά φυλάξει ὁ κάθε ἀποστολέας τό ἀποδεικτικό πληρωμῆς-ἀποστολῆς ἀπό τό κατάστημα τῶν ΕΛΤΑ στό ὁποῖο ἐξυπηρετήθηκε, ὥστε νά εἶναι κατοχυρωμένος πώς ἔστειλε στό Κράτος τήν δήλωσή του!

Ὁ Θεός μαζί μας.
Ἐστάλη μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομεῖου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου